Statistikk

Heltid og deltid - kommunesektoren

Kilde: KS' Pai-statistikk (KS' nettsider, samt tidl. tab. 3, 4a og 8)

 • Årsverk, personer og stillinger

  Pr. 1.12.2023ÅrsverkPersonerStillinger
  Sykepleier 22 39426 44928 247
  Spesialsykepleier 4 8395 6126 080
  Helsesykepleier 3 1823 5983 803
  Jordmor 591721817
 • Andel heltidsansatte sykepleiere

  Pr. 1.12.2023Andel heltids-
  ansatte
  Andel heltids-
  stillinger
  Sykepleier 53 % 47 %
  Spesialsykepleier 63 % 52 %
  Helsesykepleier 63 % 55 %
  Jordmor 55 % 42 %

 • Hvor mye jobber sykepleiere?

  Pr. 1.12.2023Avtalt stillings-
  størrelse
  Avtalt samlet
  ansettelse
  Sum avtalt
  og merarbeid
  Sykepleier 79 %85 % 87 %
  Spesialsykepleier80 %86 % 88 %
  Helsesykepleier 84 %88 % 89 %
  Jordmor 72 %82 % 83 %
  Sykepleiere i deltid
  Pr. 1.12.2023:
  Stillings-
  størrelse
  (deltid)
  Avtalt
  ansettelse
  (deltid)
  Sykepleier 55 %68 %
  Spesialsykepleier 47 %65 %
  Helsesykepleier 55 %70 %
  Jordmor 42 %62 %

Historikk

Heltid og deltid - helseforetakene

Heltids- og deltidsstatistikk for sykepleier ansatt i  helseforetakene.

 • Årsverk, personer og stillinger

  Pr. 1.1.2024ÅrsverkPersonerStillinger
  Sykepleier 19 47022 871 25 903
  Spesialsykepleier 15 01416 892 18 234
  Jordmor 1 5591 915 2 115

 • Andel heltidsansatte sykepleiere

  Pr. 1.1.2024Andel
  heltidsansatte
  Sykepleier 53 %
  Spesialsykepleier 66 %
  Jordmor 45 %

 • Hvor mye jobber sykepleierne?

  Pr. 1.1.2024Avtalt stillings-
  størrelse
  Avtalt samlet
  ansettelse
  Sykepleier 75 % 85 %
  Spesialsykepleier 82 % 89 %
  Jordmor 74 % 81 %
  Sykepleiere som jobber deltid
  Pr. 1.1.2024
  Avtalt ansettelse
  (kun deltidsansatte)
  Sykepleier68 %
  Spesialsykepleier67 %
  Jordmor66 %
 • Gjennomsnittlig ansettelse pr. person fordelt på kjønn

  Pr. 1.1.2024 Kvinner Menn
  Sykepleier 85 % 88 %
  Spesialsykepleier 89 % 91 %

Historikk

Likelønn

Lønn, lønnsvekst og årsverk

Her finner du gjennomsnittstall for lønnsnivå og lønnsvekst, samt oversikt over antall årsverk for sykepleiergruppene i noen av tariffområdene.

Helseforetakene i Spekter

 • Tall pr. 1.1.2024 (vekst fra året før)

  Årsverk Avtalt lønn Vekst avtalt lønn Lønn inkl.
  tillegg
  Vekst lønn
  inkl. till.
  Sykepleier 19 470 534 864 % 619 224 %
  Spesialsykepleier 14 496 663 996 % 744 984 %
  Jordmor 1 564 677 628 % 811 152 %

  Kilde: Tall-rapport fra Spekter

 • Historikk

KS (Kommuner/fylkeskommuner unntatt Oslo)

 • Tall pr. 1.12.2023 (vekst fra året før)

  Stilling Årsverk Grunnlønn Vekst grunnlønn Lønn inkl. tillegg Vekst lønn inkl. till. Endring årsverk Endring årsverk (%) Kode
  Sykepleier 20 758 569 592 5,6 % 655 9446,7 % 333 1,6 % 7174
  Spesialsykepleier 4 676 623 700 5,8 % 688 572 6,8 % 62 1,3 % 7523
  Helsesykepleier 2 755 662 412 5,7 % 667 728 5,7 % 29 1,1 % 6185
  Jordmor 512 694 020 6,4 % 706 248 6,5 % 11 2,2 % 8209
  4-årig spes.utd.+ 1 år till. m/særalder 233 669 192 6,7 %693 504 7,2 %27 13,1 %7731
  Stilling med krav om mastergrad m/særaldersgrense 270 686 832 *717 120 * 100 58,8 % 7734

  Kilde: TBSK-rapport 16. februar 2024, tab. 3.4.5 a)

 • Historikk

Oslo kommune

 • Tall pr. 1.1.2024 (vekst fra året før)

  Stilling Årsverk Grunnlønn Vekst grunnlønn Lønn inkl. tillegg Vekst lønn inkl. till. Endring årsverk Endring årsverk (%)
  Sykepleier 1 861 607 178 6,7 %755 8777,4 % 134 -7,2 %
  Spesialutdannet sykepleier 182 675 497 6,1 % 753 7837,6 % -2 1,2 %
  Helsesykepleier 453 683 642 6,5 % 684 780 6,6 % 2 -0,5 %
  Jordmor 85 721 532 7,8 % 721 666 7,8 % 1 -1,7 %
  Avdelingssykepleier 130 769 0097,1 % 809 3015,8 % 6 -5,0 %
  Sykepleierkonsulent 108 663 8296,9 %672 818 5,4 % 1 -1,4 %

  Kilde: Beregningsfil fra Oslo kommune

 • Historikk

Annen lønnsstatistikk

Medlemstall i NSF

Sykefravær (legemeldt)

Pensjon

Hvor jobber sykepleiere?

Utenlandske sykepleiere

Historikk minstelønn

Oversikt over minstelønn fra tidligere år, finner du på tariffsiden til det enkelte tariffområdet (se Lønn og tariff)

Eksterne statistikksider