Sykepleiefaget i front for å gi trygge og gode helsetjenester

Sykepleierløftet

Nasjonens anatomi er truet

Sykepleiermangelen har store negative konsekvenser for hele samfunnet; næringsliv, utdanning, kulturliv, og muligheten til å bo i hele landet. Nå må de politiske partiene ta ansvar.

Kurs og konferanser

Forbundsleder

Tariffoppgjør og tallet 1,7

Nylig deltok jeg i arbeidslivsjuristenes seminar om «Frontfaget». Kameramannen var trolig oppmerksom på mange ting den kvelden, men etter seminaret uttalte han; «Nå har jeg lyttet til dere i snart to timer, men jeg vet fortsatt ikke hva frontfaget er – hva er det egentlig?».

Les dette og flere innlegg