Sykepleiefaget i front for å gi trygge og gode helsetjenester

Vi jobber for

Sykepleierløftet

Vi vil ha politisk samling om et sykepleierløft, med klare politiske mål, tiltak og visjoner. Vi har lansert sykepleierløftet og kampanjen Helsesjekken: Sykepleierspesial, som viser hvorfor Norge må investere mer i sykepleierkompetanse.

Kurs og konferanser

Forbundsleder

Stort er vi gitt å favne. Fatt mot og signing

Sa grunnleggeren av NSF Bergljot Larsson i 1966. Sannelig er vi gitt stort å favne. Vi er på vei inn i vår andre pandemi-påske. Helge Nitteberg, redaktør i Nordlys skriver «Vi vet ikke lenger om vi snakker om sommeren 2021, høsten 2021 eller en eller annen gang i 2022. Hva skal vi forholde oss til? Kommer vi i det hele tatt tilbake til en normalsituasjon i overskuelig framtid?»

Les dette og flere innlegg