Sykepleiefaget i front for å gi trygge og gode helsetjenester

Sykepleierløftet

Nasjonens anatomi er truet

Sykepleiermangelen har store negative konsekvenser for hele samfunnet; næringsliv, utdanning, kulturliv, og muligheten til å bo i hele landet. Nå må de politiske partiene ta ansvar.

Kurs og konferanser

Forbundsleder

Salme ved streikens slutt

NSF har for livsviktig investering i livsnødvendig kompetanse gjennomført tre streiker gjennom tre intense uker. Streikene endte i tvungen og frivillig nemnd, og problemet med sykepleiermangel er like stort og øker. Streikeskjortene er lagt på vent, men vi står ved et tidsskille. Kampen for livsnødvendig kompetanse – for helsetjenestene og samfunn – er begynt.

Les dette og flere innlegg