Lønnsoppgjøret 2024

Unio stat er i streik. Staten vil tvinge alle statsansatte over på én tariffavtale, noe Unio og Akademikerne ikke ønsker.

– Vi aksepterer ikke at staten overkjører våre medlemmer med tvang, sier Guro Lind, forhandlingsleder for Unio stat.

Tariffavtalen staten ønsket, ville gitt en dårligere løsning for Unios medlemmer enn i dag, og det var derfor aldri aktuelt å godta statens forslag.

Medlemmene i Norsk Sykepleierforbund som er innenfor tariffområdet staten, jobber blant annet på høgskoler, i Forsvaret, i departementer, i direktorater, i fylkesmannsembeter og i Nav. Blant disse er det stort sett vitenskapelige ansatte ved universiteter og høyskoler som er tatt ut i streik.

Nederst på siden finner du våre siste nyhetsartikler om lønnsoppgjøret.

Hovedoppgjør i 2024

Lønnsoppgjøret i år er et hovedoppgjør. Det betyr at både lønn og andre deler av tariffavtalen, slik som arbeidstid, er oppe til forhandling.

Det er hovedoppgjør annethvert år. De årene det ikke er hovedoppgjør, er det mellomoppgjør. Da forhandles det kun om lønn.

Denne siden vil bli oppdatert i tråd med framdriften i forhandlingene. Nederst på siden finner du de siste nyhetsartiklene våre om lønnsoppgjøret.

Les også: Lønnsoppgjøret på 1-2-3

Unio streiker i staten – hva betyr det for deg?

På Unio.no kan du lese om hva streiken betyr for deg:

Viktige datoer i årets oppgjør

Dette er datoer verdt å merke seg i årets oppgjør:

Norsk Sykepleierforbund er en del av Unio

Norsk Sykepleierforbund (NSF) forhandler som en del av Unio for tariffområdene Spekter, KS, staten, Oslo kommune, Virke og Kirkelig arbeidsgiver (KA). I NHO gjennomfører NSF forhandlingene selv.

Forhandlingene starter først opp for NSFs medlemmer hos Spekter, KS, staten og Oslo kommune.

Forhandlingene for områdene NHO, Virke og KA foregår senere.