LM 2023

Landsmøtet 2023

Landsmøtet arrangeres 6.-10. november på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport. Det er nå åpnet for at man kan foreslå kandidater til verv.

Helsepolitisk dag starter 6. november kl. 12.00. Landsmøtet åpnes offisielt kl. 16.00 samme dag. Forhandlingene starter 7. november kl. 08.30.

 • Deltagere som er innkalt til landsmøtet, har fått tilgang til sakene via Easymeet systemet. Dersom du ikke har fått mail med info om pålogging, send en mail til Nina Jeanette Tollehaug nina.jeanette.tollehaug@nsf.no.

  Landsmøte-sakene er også publisert her på nsf.no.

 • I våre vedtekter står følgende: "Prinsipielle saker som vedrører organisasjonens funksjon, arbeidsform og struktur skal behandles på landsmøtet. Medlemmer som ønsker å fremme saker til landsmøtet, skal fremsende disse gjennom sitt fylkeskontor. Sakene må være forbundsstyret i hende minst 6 måneder før landsmøtets åpning. Sakene skal være begrunnet/utredet. (§ 8 D)"

  Du må sende saken til ditt fylkeskontor inne 14. april 2023. I notatet skal du forklare og begrunne saken, og skrive et forslag til vedtak.

  Fylkeskontorene sender saksforslagene videre til NSFs hovedkontor innen 28. april 2023.

  Generalsekretæren legger innsendte saker fram for forbundsstyret, som behandler sakene og forbereder dem for landsmøtet.

  • Forbundsleder
  • 1. nestleder
  • 2. nestleder
  • 6 forbundsstyremedlemmer
  • 6 varamedlemmer til forbundsstyret
  • Leder av kontrollutvalget
  • 3 medlemmer til kontrollutvalget
  • 4 varamedlemmer til kontrollutvalget
  • Leder av rådet for sykepleieetikk
  • 8 medlemmer til rådet for sykepleieetikk
  • Leder av nominasjonskomiteen
  • 6 medlemmer til nominasjonskomiteen
  • 6 varamedlemmer til nominasjonskomiteen
  • For å nominere kandidater, må du være medlem av Norsk Sykepleierforbund
  • Det er ikke anledning til å foreslå seg selv
  • Nominasjonsperioden er nå utløpt og det er ikke lenger anledning til å foreslå kandidater
  • Følg denne lenken og logg deg inn
  • I ditt forslag må du skrive hvorfor du mener kandidaten vil egne seg i vervet.
  • Kandidater som foreslås, må være spurt om de er villig til å tre inn i aktuelt verv.
  • Du bør foreslå kandidater i god tid før fristens utløp kl. 23.59, natt til 6. september.
  • Nominasjonsperioden er nå utløpt og oversikten over kandidater er endelig
  • Dersom du er foreslått som kandidat til et verv, vil du få tilsendt en sms og en epost fra Norsk Sykepleierforbund. Det vil samtidig bli sendt en epost til ditt fylkeskontor om at du er foreslått.
  • Følg linken i eposten for å komme til villighetserklæringen.
  • Ønsker du å si deg villig til et verv, trykker du «aksepter nominasjonen».
  • Når du aksepterer nominasjonen, får du tilgang til en side for å presentere deg selv som kandidat. Denne kan du jobbe med frem til kl. 23.59 natt til 6.september. Da vil presentasjonen publiseres på våre nettsider og nominasjonsløsningen lukkes.

Nyttig informasjon til deg som skal delta på landsmøtet

Her finner du nyttig informasjon om smått og stort i forbindelse med gjennomføringen av landsmøtet.

Om landsmøtet

Landsmøtet er Norsk Sykepleierforbunds øverste organ.

Landsmøtet møtes hvert fjerde år, med delegater valgt av fylkesmøtene. Landsmøtet velger politisk ledelse, vedtar innsatsområder, organisasjonsstruktur og øvrige styrende dokumenter.