Sykepleier og vernepleier - et godt tverrfaglig team

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen

Utgangspunktet for faktaarket er lovverk og de nasjonale retningslinjene for utdanningene.

Utdanningene retter seg mot ulike brukere og vektlegger ulik kompetanse på ulikt nivå. Det kommer fram i kompetanseprofilene for de to utdanningsløpene som presenteres i faktaarket. Her er det nyanser og gjennomtenkt ordvalg i beskrivelsene som kan klargjøre diskusjoner i tjenestene.

Arbeidsgiver har ansvar for å sikre riktig, tilstrekkelig og tverrfaglig kompetanse slik at tjenestene er faglig forsvarlige. Tillitsvalgte skal involveres i beslutninger og inviteres til samarbeid om dette.

Vi håper faktaarket vil gi informasjon og være beslutningsstøtte til ledere og tillitsvalgte i våre organisasjoner når ulike situasjoner krever en vurdering av den helsefaglige kompetansen.

Sammen utgjør vi et godt tverrfaglig team.