Forbundsstyret

Lill Sverresdatter Larsen

Lill Sverresdatter Larsen

Silje Naustvik

Silje Naustvik

Kai Øivind Brenden

Kai Øivind Brenden

2. nestleder
Mobil: +47 908 65 362
kaibre@nsf.no
Anne Margrethe Øritzland

Anne Margrethe Øritzland

Styremedlem
Mobil: +47 918 75 039
annhau@nsf.no
Cecilie Woll Johansen

Cecilie Woll Johansen

Styremedlem
Mobil: +47 908 00 301
cecjoh@nsf.no
Gro Lillebø

Gro Lillebø

Styremedlem
Mobil: +47 450 87 455
grolil@nsf.no
Marianne Sæhle

Marianne Sæhle

Styremedlem
Mobil: +47 901 74 611
marsae@nsf.no
Rolf-Andrè Oxholm

Rolf-Andrè Oxholm

Styremedlem
Mobil: +47 986 00 049
roloxh@nsf.no
Torbjørn Solberg

Torbjørn Solberg

Styremedlem
Mobil: +47 952 63 520
torsol@nsf.no
Heidi Smestad Hvaal

Heidi Smestad Hvaal

1. varamedlem
Mobil: +47 951 53 430
heihva@nsf.no
Mette Irene Ramstad Dønåsen

Mette Irene Ramstad Dønåsen

Leder Sentralt fagforum
Mobil: +47 900 75 931
metdon@nsf.no
Daniel Tørresvoll Stabu

Daniel Tørresvoll Stabu

Leder av studentstyret
Mobil: +47 938 50 801
daniel.torresvoll.stabu@nsf.no

Invitasjoner til forbundsledelsen til å delta på arrangementer under Arendalsuka 2023 bes rettes til theols@nsf.no, innen 15. mai.

Øvrige spørsmål om NSF på Arendalsuka kan rettes til jon.fredrik.braadland-konstali@nsf.no .

Nyttige veier videre