Spesialistgodkjenning for klinisk almennsykepleie

Lill Sverresdatter Larsen

I dag åpnet Helsedirektoratet for at sykepleiere med norsk autorisasjon og med mastergrad i avansert klinisk sykepleie (AKS) kan søke om offentlig spesialistgodkjenning som klinisk allmennsykepleier.

Forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund (NSF), Lill Sverresdatter Larsen er fornøyd med å endelig å ha fått på plass den første spesialistgodkjenningen for sykepleiere.

Bra for pasientsikkerheten

- NSF og flere av våre faggrupper har i en årrekke jobbet for å få spesialistgodkjenning for flere av våre sykepleiespesialiteter. Det er viktig av flere grunner. Først og fremst sikrer en spesialistgodkjenning at sykepleieren har den utdanning og praksis som er definert som nødvendig for å inneha den rolle og funksjon som ligger til stillingen. Det er bra for pasientsikkerheten. Det gir pasienter, samarbeidende helsepersonell og arbeidsgivere en garanti for hva slags kompetanse sykepleierspesialisten har. Det gir også helsemyndighetene mulighet for vurdering av internasjonale sykepleiere opp mot norske krav. Ikke minst gir det en mye bedre mulighet til å ha oversikt over hvor mange sykepleierspesialister det finnes i Norge, noe ingen vet i dag. Det vil gjøre det enklere å planlegge for bemanningsbehov og utdanningskapasitet fram i tid, sier Sverresdatter Larsen.

Flere og mer komplekse oppgaver

Kliniske allmennsykepleiere er et verdifullt bidrag til å styrke kvaliteten på helse- og omsorgtjenestene, spesielt i kommunene, sier Sverresdatter Larsen og fortsetter:

- Kommunehelsetjenesten får stadig mer avanserte oppgaver og har overtatt mye av den behandlingen som tidligere ble gitt på sykehus. Flere og mer komplekse oppgaver gjør at det er behov for å forsterke kompetansen i kommunene.

En avansert klinisk allmennsykepleier er en sykepleier med avansert breddekompetanse og kliniske ferdigheter på ekspertnivå i samsvar med den internasjonale termen Nurse Practitioner.

- Denne spesialistgodkjenningen vil være et viktig bidrag til å få den nye rollen som klinisk allmennsykepleier raskere iverksatt i norsk helsetjeneste. Vi håper også at dette kan åpne dørene for andre spesialiserte faggrupper som har kjempet for spesialistgodkjenning i mange år, sier Kine Myhre-Nilsen, leder for Faggruppe for avansert klinisk allmennsykepleie i NSF (AKSiNSF).

Helsedirektoratet skriver at spesialistgodkjenningen gis til sykepleiere som har oppnådd breddekompetanse til å håndtere sykepleiefaglige problemstillinger på individ-, gruppe- og systemnivå. Målet er at dette vil bidra til å styrke kvaliteten på helse- og omsorgstjenestene i kommunene.