Vil påvirke klimatoppmøte

Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund (NSF).

Vi ser mer ekstremvær, at flere drives på flukt fra naturkatastrofer, og vi opplever dystre rapporter fra verdens klimaforskere. Ingen er uberørte av klimaendringene.

Initiativtagerne bak oppropet #HealthyClimate ønsker å legge press på beslutningstakere, ansatte innen helse, og befolkningen generelt, for at alle skal forstå alvoret av klimaendringen.

- Vi har signert fordi vi vil vise at Norsk Sykepleierforbund tar klimaendringene på det største alvor, og signeringen forplikter. Situasjonen krever handling nå. Jeg er sterkt involvert i forbundets arbeid med bærekraftsmålene, og jeg mener det er naturlig at alle organisasjoner, uansett sektor, legger ned en innsats her, sier forbundsleder Sverredatter Larsen.

Organisasjoner som NSF Student, European Federation of Nurses (EFN) og International Council of Nurses (ICN), Legeforeningen, og Medisinerstudentene har også signert.

Vil du signere? Fristen er 11. oktober.

Både organisasjoner og individer kan bli med på oppropet #HealthyClimate https://healthyclimateletter.net/