Nasjonal lederkonferanse 20.-21. oktober

Nasjonal lederkonferanse 2022 arrangementsbilde med forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen

Lederkonferansen har tittel: Lederskap satt på prøve – om ledelse i vår tid. Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen, sykehusdirektør Øyvind Bakke og Svein S. Andersen, professor i organisasjon og ledelse, kommer og skal snakke om sykepleieledelse, utfordringer og praktisk ledelse.

Det blir 3 paralleller: om lederlønninger, faglig forsvarlighet og organisering og finansiering. Her er det mange spennende foredragsholdere som skal belyse temaene på ulike måter.

Konferansen vil presentere et fremtidsperspektiv, med blant annet foredrag om helsepersonellkommisjonen, velferdsteknologi og arbeidsmiljø i fremtiden.

Lederkonferansene våre pleier å være fulltegnet lenge før påmeldingsfristen går ut, så vi oppfordrer til å være tidlig ute. Det er først-til-mølla-prinsippet som gjelder.

Påmeldingen lanseres 9. august, det vil være early bird-pris til og med 18. august.

Hold av datoene 20 og 21., oktober og merk deg dato for påmelding!

Vi gleder oss til å se deg.