Sykepleier får erstatning etter vaksineskade

Illustrasjonsfoto: Kvinne blir vaksinert i overarm

Illustrasjonsfoto. Foto: Erwin Wodicka

Norsk Sykepleierforbund har bistått medlemmet i saken, som ble vunnet både i tingretten og i lagmannsretten. Nå må Norsk pasientskadeerstatning utbetale erstatning.

Ekstraordinær belastning

I sjeldne tilfeller oppstår det vaksineskader. Nettopp derfor har lovgiverne gitt en særskilt hjemmel i pasientskadeloven som skal ivareta de som er så uheldige at de rammes av skade/sykdom etter en anbefalt vaksine.

Høyesterett har gitt klare retningslinjer om hvordan regelverket skal forstås, og nå har lagmannsretten fulgt opp i sykepleierens favør.

Vårt medlem meldte skaden til Norsk pasientskadeerstatning allerede i 2012. Siden den gang har saken vært behandlet i Norsk pasientskadeerstatning og klageinstansen.

– Det har vært en ekstraordinær belastning for medlemmet vårt at saken har tatt så lang tid – ti år. NSF bistår nå rundt 35 medlemmer som fortsatt er syke etter koronavaksinering. Staten må sette opp farten og unngå unødvendige runder i disse sakene, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

NSF forventer også at Norsk pasientskadeerstatning innretter sin praksis i tråd med Høyesteretts- og lagmannsrettens dommer. Den nye dommen vil få betydning for skader og sykdommer etter koronavaksinering.