Bli med i NSF Students verveteam 2024!

Verveteamet 2023

Verveteamet 2023

NSF reiser rundt til alle landets sykepleierstudenter hvert år, for å ønske nye studenter velkommen til studiet og gamle studenter tilbake til nytt semester! NSF ønsker å gi de nye studentene en god start på sin studietid og fremtidige yrkeskarriere.

Verveteamet består av utvalgte sykepleierstudenter og/eller sykepleiere som blir kurset i verving. NSF dekker reise- og oppholdskostnader, og verveoppdragene honoreres av NSF. Det vil si at du får utbetalt en sum for oppdragene du gjør for oss.

NSF ønsker å være synlige for de nye studentene, slik at de vet at de har NSF i ryggen både som student og som ferdig utdannet sykepleier. I år ligger det endelig an til en normal studiestart for alle studenter, det planlegges derfor fysiske besøk til alle studiesteder som tilbyr sykepleierutdanning!

Dersom du er interessert i å bli med i årets verveteam kan du fylle ut skjemaet under. Skjemaet vil bli sendt inn til rådgivere i NSF og de kontakter dere for mer informasjon.

Vil du ha sommerens morsomste sommerjobb?