Verv et medlem

Du verver et medlem på følgende måte:

 • Gå til min side, klikk på lenken «se ditt medlemskap eller gjør endringer», og finn boksen «verving» nederst på siden.
 • Registrere navn og e-post til den du verver.
 • Vente til det nye medlemmet er godkjent og du automatisk får kreditert dine vervepoeng.

Vil du verve flere medlemmer? Da fyller du ut verveinvitasjonen en gang til.

Du kan også verve medlemmer ved å skrive ut denne kupongen og sende den inn. Husk å skrive ut begge sider av kupongen.

Hvem kan bli medlem?

Alle som er autorisert sykepleier i Norge kan bli medlem av Norsk Sykepleierforbund. De som har utdanning fra et annet land og venter på godkjenning i Norge, kan bli ekstraordinære medlemmer.

Vervepoeng

Du får ett poeng for hver person du verver, bortsett fra studenter under bachelorutdanning i sykepleie. De er ikke omfattet av vervekampanjen.

Hvis du har vervet via vår nettside, vil du få et vervepoeng på Min Side. Du må selv bestille premie, og kontrollere at din postadresse er korrekt.

Vervepremie

Se premieoversikt og bestill premier i verveshopen ved å

 • gå til Min side/Mitt medlemskap/Vervinger 
 • velge Verveshop (linken finner du i boksen "Vervinger" nederst på siden)
 • velge ønsket premie, og bestille

Premien sendes ut pr. post en gang i måneden. Husk å kontrollere at postadressen din er registrert riktig under Personalia.

Ta vare på garantibevis etc. som kommer med elektroniske produkter. Eventuelle reklamasjoner på disse sendes direkte til leverandør.  

Behandlingstid

Vi har vanligvis behandlingstid på 2-3 virkedager etter mottatt innmeldingsskjema, men i høysesong kan det ta inntil en uke. Det nye medlemmet vil få en informasjonsmappe i posten når innmeldingen er godkjent.

Hvis innmeldingsskjemaet er mangelfullt utfylt, eller det er andre grunner til at innmeldingen ikke kan godkjennes, vil vi kontakte den som søker medlemskap. Dette kan forsinke innmeldingsprosessen, og det tar tid før du får bestilt premie.

Har den du vervet blitt medlem, uten at du har fått premie/vervepoeng i portalen? Det sendes premier i posten en gang per måned, så det kan ta noen uker fra du har bestilt til den kommer fram.

Uteblitt vervepremie

De vanligste grunnene til at vervepremier uteblir, er at

 • det ikke er bestilt premie via nettportalen
 • du er registrert med feil postadresse
 • den du sendte verveinvitasjon til, ikke har sendt inn skjemaet - eller har angret/trukket innmeldingen
 • innmeldingen ikke er godkjent eller er blitt avslått
 • det ikke er brukt vervekupong eller elektronisk verveskjema

Dersom vi ikke godkjenner innmeldingen, eller at søknaden er trukket, sendes det ikke ut vervepremie, og det gis ikke beskjed til verver. Dette fordi medlemskapsbehandling er konfidensiell. 

Dersom du ikke brukte vervekupong eller elektronisk verveskjema, blir det ikke automatisk tildelt premie eller vervepoeng. Kontakt medlemstjenesten og oppgi fullt navn på den/de du har vervet, så hjelper vi deg.