Stipend til videreutdanning og mastergrad

Hvert år gir vi totalt  10 millioner kroner i stipend til medlemmer som tar utdanninger med sykepleiefaglig relevans og som er på 60-120 studiepoeng .

Søknadsfrist og kriterier

Du kan søke hvis du oppfyller kriteriene, og er under videreutdanning eller masterutdanning. Utdanningen må ha sykepleiefaglig relevans og være fra 60 til 120 studiepoeng.

Søknadsfrist er innen 1. mars og 1. september.

Kriterier som legges til grunn for å kunne søke stipendet:

  • Du må ha vært medlem hos oss sammenhengende de siste tre årene. 
  • Utdanningen det søkes støtte til må ha sykepleiefaglig relevans og ha bachelor i sykepleie som opptakskrav.
  • Du må være under utdanning hele eller deler av inneværende år.

De som tildeles stipend kan ikke motta ny tildeling til utdanning før etter 5 år.

Videreutdanninger hvor opptakskravet er bachelor/ grunnutdanning i sykepleie er relevante. Navn på videreutdanning, antall studiepoeng og studiested, må oppgis i søknaden, i tillegg til f.eks. lenke til studieplan for å dokumentere at utdanningen er av sykepleiefaglig relevans.

Mastergradsstudenter dokumenterer sykepleiefaglig relevans gjennom:

  • at studiet har opptakskrav om gjennomført bachelor / grunnutdanning i sykepleie
  • om mulig gi en kort gjengivelse av egen prosjektbeskrivelse for masteroppgave

Hvis du får innvilget stipendmidler må bekreftelse på studieplass fra studiestedet sendes inn til oss, før utbetaling kan skje. 

Saksbehandlingstid på søknaden er ca. 6 - 8 uker etter søknadsfrist.

Avslag kan ikke ankes og det gis ikke begrunnelse for avslag.

Stipendbasen sjekker automatisk om søker har vært sammenhengende medlem siste 3 år og er ajour med kontingentinnbetalingen.

Merknad pr. 12.04.2021: Det er forsinkelser med å vurdere søknadene om stipend til master- og videreutdanning, så det blir ikke sendt ut svar før om tidligst to uker. Dette er beklagelig, og vi jobber så godt vi kan for å bli ferdige. Alle vil få svar på sin epostadresse om de enten får, eller ikke får, tildeling.

Hvor mye kan jeg få i stipend?

Antall studiepoeng for utdanningen du tar, avgjør summen du får.  Dersom du er usikker på om du vil fullføre til master, bør du søke først når du har bestemt deg. 

Som et engangstilskudd kan du få:

  • 60 studiepoeng  kr 10 000
  • 90 studiepoeng  kr 15 000
  • 120 studiepoeng kr 30 000