Medlemskontingent

Medlemskontingenten 2021

Medlemskontingenten er 1,45 % av brutto lønn. Brutto lønn inkluderer lønn, sykepenger, foreldrepenger, og feriepenger som utbetales av en norsk arbeidsgiver eller NAV.

Minimums- og maksimumsgrenser er satt av forbundsstyret. Medlemmer som er ute av lønnet arbeid, betaler minimumskontingent.

Type medlemskapMinimum per månedMaksimum per måned
Nyutdannede (de to første årene etter endt grunnutdanning)82 kroner272 kroner
Ekstraordinære medlemmer *82 kroner272 kroner
Ordinær sats - medlemmer i arbeid82 kroner543 kroner
Ute av lønnet arbeid/studenter under grunnutdanning64 kroner
 • Ordinær kontingentsats betales hvis du har lønnet arbeid/feriepenger hos en norsk arbeidsgiver, eller mottar fødselspenger/sykepenger fra NAV.
 • Nyutdannet kontingentsats: Man regnes som nyutdannet i to år etter endt grunnutdanning i sykepleie. 
 • Ekstraordinær kontingentsats tilbys sykepleiere som er utdannet utenfor Norge og har søkt norsk autorisasjon. Når det er innvilget, endres satsen endres til ordinær eller nyutdannet. Man kan stå som ekstraordinært medlem i maksimalt to år.
 • Ute av lønnet arbeid/arbeidsavklaringspenger/ufør/pensjonist: Gjelder medlemmer helt uten lønnet arbeid. De som arbeider delvis, skal betale ut fra bruttolønn.
 • Studentkontingent: Gjelder studenter i bachelorutdanning.
 • Videreutdanning: Kontingenten avhenger av om medlemmet mottar lønn under studiet og/eller arbeider ved siden av. Videreutdanningsstudenter som ikke arbeider ved siden av studiet eller mottar lønn fra arbeidsgiver, skal betale minimumskontingenten. Ved spørsmål, kontakt medlemstjenester på telefon 99402409, innvalg 1.
 • Jordmorstudent: Studenter under jordmorutdanning har kontingentfritak i studieperioden, maksimalt to år. 
 • Offshore: Kontingenten er kr 191 per måned. 

Livsforsikringspakken på kr 143 kommer i tillegg. Alle nye medlemmer blir automatisk innmeldt i ordningen, men det er mulig å reservere seg fra deltakelse i forsikringen.

Trekk fra lønn eller direkte betaling

Trekk fra lønn

 • Medlemmer i arbeid anbefales å betale via trekk i lønn, slik at beløpet automatisk justeres etter bruttolønn hver måned. Dette sikrer også at du kommer med i lønnsoppgjør og forhandlinger i forbundets regi på lokalt plan.
 • Kontingenttrekket skal fremkomme på lønnsslippen hver måned. Du er selv ansvarlig for å kontrollere dette. Lønnsslippen er kvittering for betalt kontingent.
 • For å starte trekket må det leveres et trekkbevis til lønningskontoret. Kontakt medlemstjenesten via kontaktskjema, eller på tlf. 994 02 409 for å få tilsendt dette.
 • Vi trenger beskjed dersom du bytter arbeidsgiver, slik at vi kan sende deg nytt trekkbevis. Endring kan meldes på Min side, via kontaktskjema, eller på tlf. 994 02 409.

Giro og e-faktura

Direktebetalende medlemmer kan velge mellom månedlig, kvartalsvis, halvårlig eller årlig betaling. Giro sendes på Digipost hvis du har opprettet en slik konto. Hvis ikke kommer den til e-postadressen som er registrert på medlemskapet. Dersom du ønsker e-faktura eller avtalegiro, bestiller du det i egen nettbank. E-fakturareferanse finner du på giroene fra oss.    

Medlemmer som betaler direkte, vil bli fakturert for maksimumskontingent. Jobber du redusert og har krav på lavere kontingent, må inntekten dokumenteres. Kopi av lønnsoppgave fra arbeidsgiver(e)/NAV sendes oss via kontaktskjema, eller per post. 

Selvangivelse/skattefradrag

 • Medlemmer som betaler kontingenten via trekkordning på arbeidsstedet, får fradragsberettiget beløp påført lønnsoppgaven fra arbeidsgiver.
 • Kontingent innbetalt direkte til NSF blir innberettet til Skatteetaten i januar måned påfølgende år.
 • For direkte betalende medlemmer er det også mulig å kontrollere innberettet beløp på Min side, klikk på lenken «Se ditt medlemskap eller gjør endringer» og velge Detaljer i boksen Medlemskap.

Kontingent for faggruppemedlemskap

Her er oversikt over kontingenten i våre faggrupper. Disse kontingentene faktureres årlig og sendes via Digipost/e-post. Du kan bestille tjenesten e-faktura eller avtalegiro i nettbanken. Det er gratis innmelding i faggruppene etter 1. oktober.

Informasjon til arbeidsgivere om trekk

Trekksatser

Hvis du vil trekke kontingenten via lønn, får du tilsendt et informasjonsskriv fra oss som du leverer til arbeidsgiver/lønningskontor. Månedlig trekk er 1,45 % av brutto lønn - min. kr 82 og maks kr 543 per måned. Nyutdannede medlemmer trekkes maks kr 272 per måned i to år etter endt grunnutdanning.

Brutto lønn er det totale beløp som tidligere fremgikk under 111-A på lønns- og trekkoppgaven. Det skal trekkes kontingent av all lønn, sykepenger, foreldrepenger og feriepenger.

I tillegg til ordinær kontingent skal det trekkes forsikringspremie på kr 143 per måned for de medlemmer som har valgt å delta i vår livsforsikringspakke. Dette fremgår av informasjonsskrivet. 

Generelt om trekkordningen

Norsk Sykepleierforbund forutsetter at de forskjellige lønnssystemene kan ivareta en ordning der det blir lagt inn en prosentsats for kontingenten og et fast beløp for trekk av forsikringspremien.

Kontingentinnbetalinger og lister over medlemmer som deltar i trekkordningen skal sendes til oss hver måned.

 • Innbetaling av kontingent og forsikring i et beløp. Ved bruk av KID: Bankkontonummer:  8200.01.36847
 • Lister vedrørende kontingent og forsikring. Sendes fortrinnsvis via GoAnywhere. Postadresse: Norsk Sykepleierforbund, Kontingenttrekk, Postboks 456 Sentrum, 0104  OSLO

Elektroniske filer sendes via GoAnywhere

Vi samarbeider med GoAnywhere for sikker filoverføring. All kommunikasjon er automatisk kryptert i løsningen og når filene har blitt flyttet til vårt interne datasenter, er filene slettet fra skyen. Vi oppfordrer arbeidsgivere til å bruke denne løsningen for å sende trekkfiler til oss, isteden for å sende per e-post eller post.

Trekkfiler fra Norsk Sykepleierforbund til arbeidsgiverne går også via GoAnywhere. Bedriften kan selv bestemme om de kun ønsker tilsendt endringer, eller om de vil ha oversikt over alle medlemmer som skal trekkes hver måned.

Kontakt oss for å få tilsendt førstegangsinvitasjon for å opprette bruker, på tlf. 994 02 409, valg 1.

Innberetning til Skatteetaten

Kontingenten innberettes på kode 311.  Forsikring som trekkes separat er ikke fradragsberettiget.

Restkontingent 2020

Restkontingent fra foregående år kan ikke ettertrekkes via lønn, da dette er et forhold mellom Norsk Sykepleierforbund og deg som medlem.