Pensjonister

NSF østfold pensjonistforum
Pensjonistforumets styre er: bakerst fra venstre Hanne Rogstad, Randi S. Andresen, Rigmor Botnen, Anne Emilie Wiig og Sigrun Svartedal. Foran fra venstre Marit Angell-Petersen, Liv Førrisdal og Wenche Anfinsen. Anne Marit Sundby og Anne Kristine Løken var ikke til stede da bildet ble tatt.