En blåe vind - ka nå?

Aud Hølland Riise og Siri Rugland Ree

Rogalands befolkning har talt, og 59,4 % valgte å bruke stemmeretten sin. Vi må fortsatt heie på økt politisk engasjement.  

Vi er spente på hvordan de politiske konstellasjonene blir i våre kommuner og hvordan eventuelle endringer i et politisk skifte vil virke inn på våre medlemmer. Ikke minst er vi spente på hva den blåe vinden som blåser over store deler av fylket vil bety for helsetjenesten, pasientene og sykepleierne.   

NSF er partipolitisk nøytrale. Vårt oppdrag er å drive kontinuerlig påvirkning. Så nå er det bare å henge på: Hva ble lovet og hva blir fulgt opp?   

Vi har en viktig rolle som fylkesledelse, men det har også dere som er medlemmer og tillitsvalgte. Det er dere som har skoene på og kjenner hverdagen. Derfor trenger vi å høre fra dere gjennom tillitsvalgte.  

Vi ønsker oss at denne blåe vinden fører med seg handlekraft og vilje til faktisk å ta grep om sykepleiermangelen. Vi må få tettet denne bøtta så raskt som overhodet mulig, og om arbeidsgivere trenger verktøy til dette formålet vet de hvor de kan henvende seg.

Hilsen fylkesleder Aud H. Riise og fylkesnestleder Siri Rugland Ree