Hvor var du da Oddvar brakk lårhalsen?

Lill Sverresdatter Larsen

Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder Norsk Sykepleierforbund.

Hvorfor var det ingen sammen med ham? Hvorfor skjedde dette?

Sannsynligvis var du på et helt annet sted og hjalp en helt annen. Under pandemien ble vi kalt superhelter, men heller ikke sykepleiere klarer å være flere steder på en gang. Derfor ramler Oddvar og brekker lårhalsen uten at noen er der for å forhindre det, og kanskje går det timevis før noen oppdager at det har skjedd. Du hadde ansvaret for Oddvar, og på din vakt skadet han seg alvorlig.

Sykehjemmene er blitt mini-sykehus

Med lite kraft i armer og ben og dårlig balanse kan det være både en risikosport og en kraftanstrengelse å gjøre noe så hverdagslig som å reise fra godstolen. Eller senga. Eller toalettet.

Mange gamle og syke er avhengig av hjelp fra hjemmesykepleien for å klare å gjennomføre selv det mest grunnleggende, som å stå opp, stelle seg, kle på seg, få i seg mat og væske. I tillegg kommer det mer avanserte, som å stelle stomien, skifte på leggsåret, regulere blodsukkeret og vurdere effekten av den nye medisinen som legen nettopp ordinerte.

Spesielt i kommunehelsetjenesten har pasientene blitt flere, og mange er betraktelig sykere enn bare for noen år siden. Sykehjemmene er blitt mini-sykehus og i hjemmetjenesten gis det både behandling, pleie og omsorg til mange pasienter som tidligere enten hadde vært innlagte på sykehus eller bodd på sykehjem.

Sykepleiere står frem i Brennpunkt

Dette går ikke lengre. Sykepleiere og helsefagarbeidere kan ikke lengre bufre for et system som er underbemannet, feilbemannet og underfinansiert. Konsekvensene bærer pasienter og pårørende på helseinstitusjoner og i egne hjem som burde være trygge og verdige.

Norsk Sykepleierforbund har varslet om dette til ansvarlige myndigheter på alle nivåer, gjennom mange år. Det samme har mange av dere gjort, først og fremst ved å skrive avvik og varsle tjenestevei.

Likevel er det først når NRK gjennom to episoder av Brennpunkt viser fram hvordan tilstanden i hjemmetjeneste og sykehjem er, at dette blir en større samfunnsdebatt.

I serien er det en rekke sykepleiere som står fram med fullt navn og bilde, og som på en ærlig og nøktern måte forteller hvordan arbeidshverdagen er, og hva lav bemanning og for lite fagkompetanse tilstede, betyr for pasientene.

Å vise frem virkeligheten slik som disse har gjort, er å stå opp for pasientene.

Vi vil være der

Vi vet at helsetjenesten er mer nyansert enn det som kommer fram i Brennpunkt og i andre nyhetssaker. Media har lett for å bli veldig opptatt av krisesakene. Sannheten er at det jobber ekstremt mange dyktige, dedikerte og kunnskapsrike helsearbeidere i norske kommuner som hver dag gir pasientene skikkelig god behandling, pleie og omsorg. Og som sørger for gode stunder og glede i livet til dem de hjelper.

Så lenge rammene for å kunne gjøre en god jobb er til stede, er sykepleie verdens fineste yrke. Det er lov å mene det, og samtidig si ifra når noe ikke er forsvarlig. Eller arbeidsforholdene går på helsa løs. Vi skal aldri akseptere at det ikke er tid til å gi forsvarlig og omsorgsfull hjelp.

Vi vil være der både dagen der ulykken skjer, men også alle de dagene Oddvar ikke brekker lårhalsen.