Dresser, joggebukser og alt imellom


«En ekskluderende lekegrind for eliten. Der de mektige gjør hverandre enda mektigere. Et sirkus hvor økonomiske ressurser avgjør synligheten og oppmerksomheten du får. Twitters landsmøte! Ikke noen muligheter for vanlige folk å bli hørt»

Alle disse utsagnene har vært sagt om Arendalsuka. Sannheten om hva arrangementet er, ligger et sted midt imellom disse to ytterpunktene. Jeg møtte både dresskledde menn, men jeg møtte også en del avslappa folk i joggebukse.
I år er Arendalsuka 10 år. Fra sin spede start i 2012 har den vokst seg større år for år. I 2022 var det mange tusen deltakere, 1700 offisielle arrangementer på programmet og over 200 stands.

Løfter temaer vi brenner for

Vi i Norsk Sykepleierforbund arrangerte i år fire egne arrangementer, vi deltok i debattpanel på over 20 arrangementer, og vi hadde en NSF-stand hele uka. Noen av dere har sett dokumentasjon av dette i våre sosiale mediekanaler. Det kan kanskje fremstå litt internt og som vi er i egne boble når vi er der, og på en måte er vi kanskje det.

Men grunnen til at vi velger å ta turen år etter år, er for å løfte temaer vi brenner for og som flere må forstå for at vi skal sikre den offentlige helsetjenesten, gode samfunn å leve i over hele landet, sykepleiens utvikling og sykepleiere som blir i jobben til vi blir pensjonister.

Vi driver med politisk påvirkning og alliansebygging med samarbeidspartnere, politikere og presse. I år var vi særlig opptatt av norsk beredskap som helse er en essensiell del av, manglende intensivkapasitet, alvorlig psykisk syke og rusmisbrukere, riktig oppgavedeling, kvinnehelse, revidering av frontfagsmodellen og helseteknologi.

Planlegger neste år

Etter at vi kom tilbake, har vi systematisk gjennomgått uka. Vi har sammen reflektert over hva som inspirerte oss, hvilke nye ideer vi har fått, journalister som ble interesserte i vårt perspektiv, kampanjer vi bør ha, kronikker vi kan skrive, og politisk signaler og politikere vi bør følge opp. Vi har allerede begynt å planlegge neste år.

For i 2023 er det lokalvalg. Det betyr at mange av politikerne vil være færre dager på Arendalsuka. Det er hjemkommunen som står høyest i kurs.

Lokal kunnskap er gull verdt

Allerede i disse dager lager partiene lokalt sine partiprogrammer. Lokalpolitikken er viktig for mye av det vi gjør. Kommunestyrer lager rammer og forutsetninger for alle lokale helsetjenester. Her kan alle og enhver påvirke. Snakk med politikerne du møter og/eller be ditt fylkesstyre sende inn deres forslag. Deres ekspertise som sykepleiere og med lokal kunnskap er gull verdt for politikere som skal meisle ut politikk og løsninger for de neste fire årene.

Politisk engasjement og påvirkning skjer i Arendal en gang i året. Men minst like viktig er det som skjer i ditt nabolag, i ditt kommunestyre og hver eneste dag. Sykepleiere – sterkere sammen.