Om faggruppen

Revmatologisk sykepleier og medlem Mai Elin Husebø ved Diakonhjemmet sykehus i Oslo
Revmatologisk sykepleier og medlem Mai Elin Husebø ved Diakonhjemmet sykehus i Oslo

Bakgrunnen var et ønske om at sykepleiere som arbeidet i revmaomsorgen i Norge skulle ha en interessegruppe hvor man kunne dele kunnskaper og erfaringer med hverandre.

Faggruppen for Sykepleiere i Revmatologi (FSR) er faggruppen for deg som jobber med og har interesse for pasienter med revmatisk sykdom. Dette er et spennende fagfelt i stor utvikling, med over 200 diagnoser. Revmatisk sykdom rammer mennesker i alle aldre, og alvorlighetsgraden er varierende. Sykepleiere i revmatologi har kunnskap om autoimmune sykdommer, som ulike bindevevs-, vaskulitt- og artrittsykdommer. Vi jobber også med andre revmatiske lidelser som rammer muskler og skjelett. Vi har fokus på hele mennesket, og hvordan kronisk sykdom kan påvirke flere sider i livet. Vi gir individtilpasset undervisning og lærings- og mestringskurs.

FSR arbeider for å skape møteplass for fag-, kunnskaps- og kompetanseutvikling innen revmatologi, ved å arrangere årlig nasjonalt fagseminar og seminar for ledere og fagutviklingssykepleiere hver høst. Lokallagene arrangerer også egne seminar i løpet av året. Vi formidler kontakt og deler ut stipend for hospitering. Faggruppen ønsker å styrke faglig identitet og tilhørighet, samt bidra til utvikling, anvendelse og formidling av forsknings- og erfaringsbasert kunnskap. Vi ser på muligheter for videre utdanning innen revmatologisk sykepleie på mastergradsnivå, og bidrar med innspill til NSFs fag- og helsepolitiske avdeling.