Norske eldre fortjener økt fokus

Mørketidskonferansen

Mørketidskonferansen har blant annet eldre, psykisk helse, pårørende, rus og livskvalitet som tematikker på programmet.

– Møretidskonferansen har vært arrangert siden 2013, hvor vi løfter tema rundt eldre særskilt. Det er jeg glad og stolt over. Det er viktig.

Konferansen er et samarbeid mellom NSFs faggrupper Psykisk helse og rus og Geriatri og demens, Pårørendealliansen og RIO. Sverresdatter Larsen ble personlig i åpningsinnlegget.

– Min nabo på hjemplassen, hu Annie, var mitt idol i oppveksten. Vi tilbragte masse tid sammen. Jeg ville bli som henne, og jeg lærte mye av henne. I ettertid har jeg forstått at hun i stor grad slet psykisk. Bygda og lokalsamfunnet tok vare på henne.

Det er fortsatt sånn at mye ansvar legges på pårørende og frivilligheten. Samtidige er dagens behov stort, og den offentlige eldreomsorgen er derfor under hardt press. Kommunehelse-tjenestene er underfinansiert og helsepersonell flykter. Våre medlemmer har varslet om problemene i en årrekke, fortalte forbundslederen videre.

– Jeg er blant de som er bekymret, og jeg har derfor slått kode rød for kommunehelsetjenesten. Arbeidsbelastningen og ansvaret er for stort. Som noen av våre tillitsvalgte så beskrivende formulerte det; en går hjem fra jobb med strekkmerker i hjerte. Folk er sykere enn før, levere lengre enn før, men bemanningen er den samme som før. Dette går ikke opp, mente Sverresdatter Larsen.

150-åringer

Forskning viser at de som kan bli 150 år allerede er født. 2 av 10 er over 60 år i Norge. Forbundslederen etterlyser flere tiltak og mer debatt om dilemmaene vi står i.

– Hvordan kvalitet, kompetanse og omsorg ønsker vi som samfunn å ha i kommunehelsetjenestene? Hva skal vi prioritere med de ressursene vi har fremover? Spurte Sverresdatter Larsen retorisk de fremmøtte.

Endring som rød tråd

De eldre er en sammensatt gruppe og mange lever meningsfulle liv, og har hverdager fylt av aktiviteter.


– Likevel vet vi at det å bli eldre i seg selv en betydelig endring for de fleste av oss. Kroppen forfaller, en kan begynne å få redusert kognitivt funksjon, føle på ensomhet, og tap av venner og kjære. Dessverre ser vi også at psykisk uhelse øker med alderen. Det sa leder for faggruppen for Geriatri og Demens, Tor Engevik.

Bakgrunnen for at faggruppene i sin tid tok initiativ til å etablere konferansen var at de mente tema hadde fått for lite oppmerksomhet.

Målet er at konferansen skal sette fokus på brukere og pårørende, folkehelse og helsefremmende arbeid, fag- og erfaringskompetanse og forskning.


– Psykisk helse og rus er dessverre ofte nedprioritert og stigmatisert, ikke minst hos den eldre delen av befolkningen. Antistigmatiserende arbeid og fordommer mener jeg best møtes med økt fokus og mer kompetanse. Det gjør oss i stand til å forstå og møte behovene til mennesker med psykiske problemer eller rusproblemer, også inn i alderdommen, sa leder for faggruppen innen psykisk helse og rus (SPoR), Espen Gade Rolland.


Mørketidskonferansen ble for første gang arrangert i 2013, og avholdes hvert annet år. Endring var en rød tråd gjennom årets konferanse.