Fag, utdanning og forskning

Fag

Faggruppen for øyesykepleiere arrangerer jevnlig nasjonal fagkonferanse og samarbeider med de nordiske landene (NCON) for å arrangere nordisk konferanse hvert tredje år.

Nyttige lenker innen øyefaget

Utdanning

Universitetet i Sørøst-Norge tilbyr videreutdanning i øyesykepleie.

Målet med videreutdanningen i øyesykepleie er å gi sykepleiere spesialkompetanse innen øyehelse. Videreutdanningen er rettet mot autoriserte sykepleiere med minst ett års relevant praksis innen øyefaget i offentlig eller privat virksomhet.

Forskning

Faggruppen ønsker å stimulere til forskning og kvalitetsforbedrings-prosjekter innen øyehelse. Vi oppfordrer til å formidle fag og forskning både ved faglige innlegg på konferanser, posterutstilling eller publisering på våre nettsider. Vi tar gjerne imot tips om pågående prosjekter som kan være av interesse for andre øyesykepleiere.