Om Faggruppen

Nevrosykepleier og medlem Marina Våge Mastrup ved Haukeland universitetssykehus i Bergen
Nevrosykepleier og medlem Marina Våge Mastrup ved Haukeland universitetssykehus i Bergen

Faggruppens medlemmer jobber i kommunehelsetjenesten eller i sykehus; innen nevrologi, nevrokirurgi, nevrorehabilitering, intensiv eller palliativ pleie.
Det er ikke nødvendig med spesialutdanning for å være medlem av gruppen.

Historikk

Faggruppen for nevrosykepleiere ble etablert i 2013. Da gikk Norsk Neurologisk Sykepleieforening og NSFs faggruppe for nevrokirurgiske sykepleiere sammen til NSFs faggruppe for nevrosykepleiere (NSFNS).
I 2021 fusjonerte NSF Slag sammen med faggruppen for nevrosykepleiere.

Per i dag har vi ca 330 medlemmer, men vi skal bli mange flere!