Faglig og politisk arbeid

Over en tredjedel av Norges befolkning lider i dag av en eller flere nevrologiske lidelser eller sykdom i nervesystemet.
Faggruppen anser det som en viktig oppgave å formidle medlemmenes erfaringer fra pasientbehandling og helsetjenester, inn mot politiske prosesser og beslutningstakere. Dette kan synliggjøres gjennom høringssvar og høringsuttalelser.

Politisk arbeid

Faggruppen er medlem i Hjernerådet, som aktivt jobber for forskning, forebygging, behandling og mestring innen hjernehelse. Hjernerådet var pådriver for Hjernehelsestrategien.

I Europa samarbeider vi med European Assosiation of Neuroscience Nursing (EANN).