Fag, utdanning og forskning

Fag

Vi publiserer med jevne mellomrom fag- og forskningsartikler i våre kanaler. Du finner det i nyhetsseksjonen på siden vår her på nsf.no, og på våre profiler i sosiale medier. Følg oss der du er, og tips oss gjerne om relevante saker eller egne prosjekter.

Facebook Facebook (lukket gruppe Instagram LinkedIn X (tidl. Twitter)

Nyhetsbrev fra IMIA-NI

Vi har en nasjonal representant i International Medical Informatics Association: Nursing Informatics Special Interest Group (IMIA-NI). Faggruppen publiserer månedlige nyhetsbrev, som vi deler på sidene våre.

Konferanser

Det er flere spennende, årlige konferanser med tema e-helse. Faggruppen er delaktig i å arrangere flere av dem.

Utdanning

Utdanninger innen e-helse

Det er et nasjonalt mål at velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet i helse- og omsorgsektoren innen 2025. Flere universiteter og høgskoler tilbyr utdanninger på ulike nivå innfor e-helse:

 • Høgskulen på Vestlandet tilbyr en videreutdanning innen e-helse. Det er en deltidsutdanning fordelt på to semestre, og gir 30 studiepoeng. Det er en kombinasjon av nettbaserte samlinger og oppmøte på campus i Bergen.

  Kravet for opptak er bachelorgrad i helse- og sosialfag og minst ett års yrkesrelevant praksis etter utdanningen.

 • Nord universitet tilbyr en videreutdanning innen e-helse. Det går over tre semestre, gir 30 studiepoeng og er utelukkende nettbasert.

  Kravet for opptak er bachelorgrad i helse- og sosialfag.

 • NTNU tilbyr en erfaringsbasert master i helseinformatikk. Studiet er lagt opp som et samlingsbasert deltidsstudium over fire år og gir 90 studiepoeng. Du kan ta enkeltkurs eller en hel mastergrad.

  Kravet for opptak er fullført relevant bachelorgrad eller tre års utdanning fra høgskole/universitet innen helse- eller IT-fag, og minimum to års relevant arbeidserfaring etter fullført bachelorgrad.

 • UiT Norges arktiske universitet tilbyr en erfaringsbasert masterutdanning innen digitale helsetjenester. Det går over seks semestre, gir 90 studiepoeng. Oppmøte er på campus i Mo i Rana

  Kravet for opptak er bachelorgrad i helse- og sosialfag, samt to års yrkesrelevant praksis.

 • Universitetet i Agder tilbyr en masterutdanning i helse- og sosialinformatikk. Studiet er lagt opp som et samlingsbasert deltidsstudium over tre år og gir 120 studiepoeng.

  Krav for opptak er bachelorgrad (eller tilsvarende) innen helse- eller sosialfag. I tillegg må du ha minst to års yrkeserfaring.

 • Universitetet i Sørøst-Norge tilbyr en masterutdanning i klinisk helsearbeid, hvor en av studieretningene er digitalisering og innovasjon i helse- og velferdstjenester. Det er en deltidsutdanning fordelt på åtte semester, og gir 120 studiepoeng. Oppmøte er på campus i Drammen.

  Krav for opptak er bachelorgrad (eller tilsvarende) innen helse- eller sosialfag. Andre bachelorutdanninger innenfor digitalisering og teknologi kan vurderes. Du må ha et karaktersnitt på minst C eller bedre. I tillegg må du ha enten minst ett års relevant klinisk erfaring, eller inneha minimum 20 prosent stilling i relevant klinisk praksis gjennom studiet.

Stipend

Faggruppen deler ut stipend til kursaktivitet og utdanning innen e-helse. Stipendkriterier og -midler som skal settes av bestemmes i generalforsamling. Kriterier for perioden fra 2023 bestemmes i generalforsamlingen som avholdes i mars 2023. Informasjon vil bli publisert og formidlet så snart det er avklart.

Forskning

Jobber du med forskningsprosjekter som omhandler sykepleierfaget og e-helse? Ta kontakt om du ønsker å dele informasjon om forskningsprosjektet ditt her.