Regjeringen i gang med å se på yrkesskaderegelverket

–Dette er noe vi har jobbet lenge og hardt for. Det er veldig positivt at regjeringen nå setter i gang arbeidet for å forbedre yrkesskaderegelverket og tilpasse det til dagens arbeidsliv.
Også de store kvinnedominerte yrkesgruppene må ha reell rett til yrkesskadeerstatning. Det har de ikke i dag, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

Helsesektoren er den sektoren det er lavest sannsynlighet for å få godkjent yrkesskade i, ifølge forskningsrapporten «Yrkesskader- mest for menn».
Dagens regelverk for yrkesskade gir i praksis ikke de kvinnedominerte yrkene samme rett på yrkesskadeerstatning som de mannsdominerte.

Likestillingsutfordringene er godt dokumentert. 7 av 10 som får godkjent yrkesskade, er menn. Ved yrkessykdommer er kjønnsforskjellen enda større: 9 av 10 som får godkjent yrkessykdom er menn.

Arbeidsminister Marte Mjøs Pedersen innledet og tok imot mange gode innspill fra arbeidstakersiden og interesseorganisasjoner. Fra denne siden er det bred enighet om at det er helt nødvendig å revidere regelverket, og gi det et videre dekningsområde enn i dag.

De viktigste løsningsforslagene til Norsk Sykepleierforbund er:

  • Belastningslidelser godkjennes som yrkesskade (det generelle unntaket for belastningslidelser fjernes)
  • Akutte løfteskader ved forflytning av pasienter godkjennes som yrkesskade
  • Yrkessykdomslisten revideres på bakgrunn av ny forskning
  • Det presiseres i regelverket at bestemmelsen om «usedvanlig belastning» skal praktiseres liberalt i helse- og omsorgsektoren

Norsk Sykepleierforbund vil også sende inn skriftlige innspill til Arbeids- og integreringsdepartementet.

Les også nyhetssak om samme emne på regjeringen.no