Peker i riktig retning

Lill Sverresdatter Larsen

– Utdanningsstillinger og friske midler til sykehusene er viktige og nødvendige grep for å styrke tilbudet til pasientene. Nå må sykehusene forvalte det oppdraget de har fått på en klok måte, sier Larsen.

– Ingvild Kjerkol har sett mange av de utfordringene som sykehusene må løse i år og i årene framover. Sykehusene har vært presset under covid med intensivkapasitet på strekk og utsatte operasjoner. Nå trenger de å beholde og mobilisere livsnødvendig kompetanse for pasientene. Det handler om å øke antall stillinger, både for spesialsykepleiere som de nå legger opp til, men også til annet helsepersonell som kan frigi sykepleierkapasitet på avdelinger der det er nødvendig. Også kompensering av reduksjon i innsatsstyrt finansiering på grunn av nedtrekk av aktivitet, er viktig, sier Larsen.

En helse- og samhandlingsplan som har gode og likeverdige helsetjenester i hele landet som fokus og som skal erstatte ny nasjonal helse- og sykehusplan er også et spennende grep. Tjenestene må sees i sammenheng.

Lill Sverresdatter Larsen er glad for at helseministeren tar situasjonen på alvor og samtidig viser til håp.
– De ansatte ser etter noe annet enn anerkjennelse, de ser etter tiltak. Og dette er helseministerens ansvar. 1,5 milliarder i friske midler og 200 utdanningsstillinger peker i riktig retning.

Et område NSF ikke mener er svart godt nok ut er hva som skal skje innen psykisk helse- og rusfeltet.
– Den gylne regel fjernes og helseministeren sier at de i stedet skal innføre nye styringsmål i feltet. Dette framstår som noe uklart, og vi vil følge opp dette videre for å gjøre hva vi kan for å påvirke slik at denne gruppen får den oppfølgingen de trenger. Dette er et felt og en pasientgruppe som har lidd under covid og de må prioriteres høyere framover, sier Sverresdatter Larsen.