Ny studentledelse

Kristoffer Haugen og Henriette Karlsen Brenna

Leder i NSF Student Kristoffer Haugen og nestleder Henriette Karlsen Brenna. Foto: Kristin Henriksen / Norsk Sykepleierforbund

– Vi gleder oss til å ta fatt på denne jobben, sa de begge to da de hadde den obligatoriske lunsjen som nyvalgte studentledere har med forbundsledelsen i Norsk Sykepleierforbund.

– Det har ikke sunket inn helt. Jeg har jo vært nestleder i ett år, men nå skal jeg inn i en helt ny rolle – som leder, sa Kristoffer Haugen under lunsjen med nestleder Kai Øivind Brenden og 2. nestleder Gro Lillebø. Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen var forhindret fra å delta.

– Fordelen med å ha sittet som nestleder, er at du vet hva du går til, repliserte nestleder Brenden.

Kai Øivind Brenden, Gro Lillebø, Kristoffer Haugen og Henriette Karlsen Brenna. Foto: Kristin Henriksen/NSF
Kai Øivind Brenden og Gro Lillebø spiser lunsj sammen med de to nyvalgte studentlederne, Kristoffer Haugen og Henriette Karlsen Brenna, for å bli bedre kjent. Foto: Kristin Henriksen / Norsk Sykepleierforbund

Kristoffer Haugen er fra Lofoten, men studerte sykepleie ved Universitetet i Stavanger før han ble nestleder i NSF Student.

Henriette Karlsen Brenna kommer fra Tromsø og er ferdig utdannet sykepleier fra Universitetet i Tromsø. Hun har tidligere sittet både i styret i NSF Student og som studentrepresentant i fylkesstyret i Troms og Finnmark.

Haugen og Brenna var innstilt av valgkomiteen til henholdsvis leder og nestleder. Men det var likevel et spennende valg under årsmøtet i NSF Student, siden det var tre kandidater til ledervervet og to til nestledervervet.

Kristoffer Andreas Haugen og Henriette Karlsen Brenna
Henriette Karlsen Brenna, Kristoffer Haugen og Lill Sverresdatter Larsen. Sistnevnte var til stede under årsmøtet til NSF Student. Foto: Rune Hallingstad / Norsk Sykepleierforbund

Skal styrke studentenes engasjement

Det viktigste arbeidet de to skal inn i, er, foruten å rekruttere nye medlemmer, å ta fatt på de politiske vedtakene som ble fattet på NSF Students årsmøte.

– Vi skal blant annet jobbe for å rekruttere flere engasjerte studenter til å ville bidra i NSF Student, vi skal få opp engasjementet blant studentene, sier Henriette Karlsen Brenna.

En annen viktig sak er å jobbe for likhet i utdanningen, blant annet med nasjonale eksamener.

Årsmøtet i NSF Student
Delegatene til årsmøtet i NSF Student. Foto: Jon Fredrik Braadland-Konstali / Norsk Sykepleierforbund

Nytt styre

Under landsmøtet ble det også valgt et nytt styre i NSF Student.

  • Martine Kjenslie Lund
  • Siril Berg
  • Adrian Tejan-Jalloh
  • Helene Bratlie
  • Kjetil Weseth

Varamedlemmer:

  • Tonje Stolpnes
  • Amalie Lillenes Hestad
  • Ruth Synøve Aamodt Sørensen


Les hva Sykepleien skriver om de nye studentlederne.