NSF på Arendalsuka 2023

Arendal

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen debatterer Tone W. Trøen og Ingvild Kjerkol på Arendalsuka 2022. Foto: Jon Fredrik Braadland-Konstali / NSF.

Hele uka har Norsk Sykepleierforbund stand i gågata, stand 113 og 114.

NSFs tre arrangementer vil bli streamet. Flere av de andre arrangementene på denne listen vil også bli streamet, sjekk det enkelte arrangement.

Er det arrangementer som mangler på denne lista?
Send e-post.

Mandag 14. august


Kl. 15:15 – 16:00
HVORFOR ØKER ANTALL HENVISNINGER FOR AUTISMESPEKTERFORSTYRRELSER OG ADHD?
Sted: Hjerneteltet
Fra NSF: Espen Gade Rolland

Kl. 19:00 - 20:00
VIDEO FOR ALLE - INKLUDERENDE VIDEOTJENESTER I HELSEVESENET
Sted: UiA-teltet
Fra NSF: Ragne Quinteros

Tirsdag 15. august


Kl. 08:00 – 09:00
FORSKNINGSFROKOST: DETTE MÅ DU SOM LEDER KUNNE FOR Å FÅ GEVINSTER AV VELFERDSTEKNOLOGI.
Sted: Lille Hotell
Fra NSF: Kai Øivind Brenden

Kl. 09:00 – 10:00
NSF arrangement
VELKOMMEN TIL BYGDA - HER MÅ SYKEPLEIERNE FÅ JOBB!
Sted: Strand Café
Fra NSF: Lill Sverresdatter Larsen

Kl. 09:00 - 15:30
SAMSKAPING I SLITASJENS TID - PSYKISK HELSE I KRISETID, HANDLING OG SAMHANDLING
Sted: DPS Østre Agder
Fra NSF: Espen Gade Rolland

Kl. 09:30 – 10:25
HELTID KOSTER, MEN HAR VI RÅD TIL Å LA VÆRE?
Sted: Lille Hotell
Fra NSF: Silje Naustvik

Kl 11:00 – 12:00
BEMANNINGSKRISEN I HELSEVESENET - KAN DEN LØSES?
Sted: Arendal kultur- og rådhus
Fra NSF: Lill Sverresdatter Larsen

Kl. 13:00 – 14:00
SAMTALE MED HELSEMINISTER INGVILD KJERKOL
Sted: Bankgården
Fra NSF: Lill Sverresdatter Larsen

Kl. 13:00 – 14:00
HELSEPERSONELLUTFORDRINGENE: HVORDAN BRUKE KNAPPE RESSURSER BEST MULIG?
Sted: Lille Hotell
Fra NSF: Silje Naustvik

Kl. 14:00 – 15:00
NSF arrangement
HVORFOR ER IKKE FOLKEHELSE ØVERST PÅ PALLEN?

Sted: Strand Café
Fra NSF: Kai Øivind Brenden, Anne Karin Swang, Kine Myhre-Nilsen, Ingrid Mjanger Thorsnes og Espen Gade Rolland

Kl. 16:00 – 16:45
VELFERDSTEKNOLOGI OG DIGITAL HJEMMEOPPFØLGING
Sted: Bankgården
Fra NSF: Silje Naustvik

Kl. 16:00 – 17:00
OPPTRAPPINGSPLANEN INNEN PSYKISK HELSE - BLIR ALT BRA NÅ? - HVA MENER "EKSPERTENE"?
Sted: Tyrili Arena Arendal
Fra NSF: Espen Gade Rolland

Kl 20:30 – 21:30
DIN ALDERDOM – DITT ANSVAR?
Sted: Samfunnsteltet
Fra NSF: Kai Øivind Brenden

Onsdag 16. august


Kl. 09:00 – 10:00
NSF arrangement
Å BLI GAMMEL I STORBYEN - FRA «ROTELOFT TIL UTSTILLINGSVINDU»

Sted: Strand Café
Fra NSF: Silje Naustvik og Bård Eirik Ruud

Kl. 12:15 – 13:45
HVORFOR GJØR VI DET SÅ VANSKELIG Å VÆRE PASIENT?
Sted: Bankgården
Fra NSF: Lill Sverresdatter Larsen

Kl. 13:00 – 14:00
ER KOMMUNENE AKTIVE ARBEIDSGIVERE?
Sted: Strand Café
Fra NSF: Silje Naustvik

Kl. 13:00 – 14:00
65+ DEN VÅTE GENERASJONEN - MED VIN OG MEDISIN BLIR DU FIN, ELLER?
Sted: Tyrili Arena Arendal
Fra NSF: Espen Gade Rolland og Kai Øivind Brenden

Torsdag 17. august


Kl. 09:00 – 10:00
FRA AUTORITÆR EKSPERT TIL LYDIG BYRÅKRAT? ET DEBATTMØTE OM HELSEPERSONELLS AUTONOMI
Sted: Clarion Hotel Tyholmen
Fra NSF: Lill Sverresdatter Larsen

Kl. 09:15 – 10:00
HVEM SKAL UTFØRE HVILKE HELSETJENESTER?
Sted: Sløydsalen
Fra NSF: Ragne Quinteros

Kl. 10:30 – 11:30
KAN ELDREOMSORGEN BLI BEDRE GJENNOM MER PRIVAT-OFFENTLIG SAMARBEID?
Sted: Kirkens Bymisjon – Torvet
Fra NSF: Silje Naustvik

Kl. 11:00 - 11:45
HVA KAN VI GJØRE MED MANNSUNDERSKUDDET I HØYERE UTDANNING?
Sted: MS Lofoten
Fra NSF: Daniel T. Stabu

Kl. 16:00 - 16:45
HVORDAN GJØRE ENDRINGER I OFFENTLIGE ORGANISASJONER – PRAKTISKE EKSEMPLER OG ERFARINGER
Sted: Barrique øl og vinstue
Fra NSF: Anette Vestøl Lind

Fredag 18. august