Forebygging først på fagmøte

Gr bildet NSF Fagmøte

Norsk Sykepleierforbund mener at det må satses mer på forebygging, folkehelse og helsefremmende tiltak. Derfor ble folkehelse valgt som tema da NSFs fagmøte gikk av stabelen 15. august i Unio-teltet utenfor Strand Cafe i Arendal.

Møtet startet med et smell, da komiker Rigmor Galtung kom løpende opp på scenen utkledd som selveste Gro Harlem Brundtland. En fullsatt sal lo og lærte av Galtungs skråblikk på folkehelse. Da hun kasta parykken og gikk ut av rollen som landsmoderen, fortalte hun åpenhjertig om egne erfaringer.

Rigmor Galtung


– Jeg har vært overvektig, men jeg har fått råd av en ernæringsfysiolog som ikke bare fokuserte på mat og trening, men også på holdninger og tankesett. Jeg har også hatt det psykisk tøft i perioder. Jeg er bipolar, og var faktisk nylig innlagt. MEN jeg har en psykisk lidelse; jeg er ikke lidelsen min. Alle har vi en psykisk helse. Stigma må ned, og ressursbruken på feltet må prioriteres opp, sa Galtung.


Fagsamtale fra ekspertpanel

Forebyggende og helsefremmende arbeid var et tema som faggruppene ville debattere. De fire som fikk plass i årets panel var Espen Gade Rolland, leder NSF-SPoR, Ann Karin Swang, leder for NSFs landsgruppe av helsesykepleiere, Ingrid Mjanger Thorsnes NSFs faggruppe for bedriftssykepleiere og Kine Myhre-Nilsen, leder av NSFs faggruppe for avansert klinisk allmennsykepleiere.

De hadde en panelsamtale om folkehelse i ett vugge til grav perspektiv.

Faggruppene på NSF fagmøte arendalsuka 2023


– Sykepleiere i ulike roller kan ofte se hvem som er sårbare for fremtidig uhelse, men det å forhindre problemer før de oppstår, er ikke like prioritert av myndighetene. En presset helsetjeneste er avhengig av et paradigmeskifte. Fremover bør vi snakke mer om forebygging og helsefremmede tiltak, uttalte Swang.

Samstemte om felles innsats

Faggruppenes debatt hadde klare og virkelighetsnære problembeskrivelser, men også konkrete tiltak og løsninger på folkehelsefeltet. Det var mange tilhører både fysisk og digitalt i Arendal, og på første rad satt politikere fra Arbeiderpartiet og Høyre.

– Regjeringen leverte en Folkehelsemelding før påske og Opptrappingsplan for psykisk helse før sommeren, og de skal vi følge opp. I tillegg tar jeg med meg det dere forteller fra arbeidshverdagen til deres medlemmer her i dag. Det gjør inntrykk å høre historiene, og jeg er enig i at forebygging fortjener mer oppmerksomhet. Vi må lære alle å ta helsefremmende valg, og det sunne må være rimelig og tilgjengelig for alle. Det sa Tove Elise Madland, stortingsrepresentant i helsekomiteen fra Arbeiderpartiet.

Tove Elise Madland


Politikeren kan sies å representere både erfaring og friske pust, men begge kommer de fra Rogaland. Det var ikke bare skarre-r de hadde til felles. Det var også enighet på tvers av partiene på at det trengs en langsiktig og helhetlig innsats i folkehelsepolitikken.


– Jeg gikk akkurat ut fra Hetland videregående skole, og nå stiller jeg til valg. Politikken trenger flere unge. Jeg er særlig opptatt av psykisk helse, og har venner som har hatt det tøft psykisk i perioder og opplevd lidelser som spiseforstyrrelser. Så forsøker de få hjelp av helsesykepleier på skolen eller på helsestasjonen, men så er det ikke åpent den dagen. Dette gjør at jeg brenner for et tilgjengelig og nært helsetilbud for barn og unge, og dette kommer jeg til å ta med meg inn i mitt politiske arbeid. Gjennom alle faser av livet så trenger vi politikere som legger til rette for friske liv, avsluttet Mille-Sofie Kvannli, som står til valg både til kommunestyret i Stavanger og fylkestinget i Rogaland i år.


NSFs fagmøte ble ledet av Sykepleiens redaktør Anne Hafstad, som har erfaring og kunnskap med folkehelse fra både sin karriere og i fra akademia. Hun var hjertens enig i at folkehelse burde øverst på pallen. Hafstad ga siste ord til nestleder i NSF, Kai Øivind Brenden.


– Godt folkehelsearbeid er en god investering for å redusere forbruket av helsetjenester. Politikerne må skjønne at vi ikke bare skal drive med behandlinger som reparerer folk. Skal vi få en økonomisk bærekraftig felles helsetjeneste så må det med andre ord jobbes mer med folkehelse og forebygging. Dette møte gjør det klart for meg at ekspertisen og løsningene finnes i våre faggrupper, og at politikere på tvers av partiene virker enige og villige til å iverksette tiltakene.