Født med gjeld

Gro Lillebø

Gro Lillebø, 2. nestleder i Norsk Sykepleierfrbund.

Kronikken ble først publisert i Klassekampen, 9. juli.

Gro Lillebø, 2. nestleder i Norsk Sykepleierforbund publiserte nylig en kronikk i Klassekampen om at vi ikke har likeverdige helsetjenester i landet, spesielt hvis du føder et barn med alvorlig helsefeil.

Siden artikkelen er bak betalingsmur, gjengir vi den i sin helhet her:

I Norge fødes det årlig rundt 150 barn med en alvorlig diagnose oppdaget under svangerskapet. Mange av disse barna må opereres umiddelbart etter fødsel. Siden de er få, har vi valgt å samle ekspertisen på ett sted, og det er på Rikshospitalet. Hvis du ikke bor i Oslo, betyr det også et lengre opphold for den fødende. Ankomst tre uker før termin er ikke uvanlig.

Krise for familien

Å få et kritisk sykt barn er ofte en livskrise for familien. Mange opplever det kaotisk: De mister kontroll fordi de ikke vet hva som vil skje, de opplever sorg fordi ting ikke ble slik de hadde tenkt og de blir redde fordi barnet er sykt. For barnet som skal gjennom store operasjoner rett etter fødsel venter langvarig sykehusopphold. Da trenger barnet foreldrene sine.

I NRKs nyhetsmorgen 29. mai kunne vi høre om familier som venter barn med alvorlig hjertefeil. En kvinne fra Bergen fortalte om overraskelsen da det i posten kom flybilletter til henne, men ikke til samboeren. Heldigvis kom mormor til unnsetning og hjalp dem, og «heldigvis» var samboeren sykmeldt så han slapp å ta ulønnet permisjon fra jobb. Men det er ikke alle som har en mormor, eller som har egne penger til å dekke regningen.

Bruker kredittkort for å finansiere sykehusoppholdet

Det koster mellom 500 til 1000 kroner per døgn å ha med partner på Rikshospitalet. Utgiften kan bli på minst 30-40.000 kroner og da er ikke tapt lønnsinntekt med i regnestykket. Sykepleierne sier at de ser at mange bruker kredittkort for å finansiere det. Familier med kritisk syke barn blir tvunget til å bruke penger de ikke har fordi de trenger å være sammen i en vanskelig tid.

Vi vet at det er viktig for mor å ha partner eller en annen person hun stoler på, med seg under og etter fødsel. Vi vet at det har betydning for mors helse og for tilknytning i de første dagene og ukene etter fødsel at mor er trygg og at familien får være sammen. Særlig er dette viktig når barnet er sykt. Helsepersonell kan avlaste og hjelpe, men helsepersonell erstatter ikke foreldre.

Likeverdige helsetjenester

Tilgang til likeverdige helsetjenester og et land der alle har like muligheter. Det er oss. Det er i alle fall det vi liker å tenke. Men i Norge har familiens økonomi og foreldrenes utdanning betydning for hvordan du greier deg på skolen og i arbeidslivet. Ja, hvordan du greier deg i livet generelt.

I Norge må noen familier med alvorlig syke barn ta opp kredittkortgjeld for å få være sammen i den første fasen av barnets liv. I familier med lite penger må mor i verste fall håndtere situasjonen alene, med den helserisikoen det kan innebære.

Likeverdige helsetjenester blir bare tomme ord når vi setter sårbare familier i en enda vanskeligere situasjon. For samfunnet ville det antakelig være lønnsomt hvis vi tok oss råd til å sette handling bak ordene for disse familiene. For de enkelte familiene ville det kanskje bety at barna fikk en likeverdig sjanse til en bedre start på et ellers nokså tøft spedbarnsliv.