Eldre + omsorg = eldreomsorg

Silje Naustvik og Mina Gerhardsen

1. nestleder Silje Naustvik og Mina Gerhardsen i samtale.

Eldreomsorgen i storbyene, nærmere bestemt Oslo, var tema når Norsk Sykepleierforbund inviterte til debatt i Arendal. Debatten ble ledet av Håkon Haugsbø.

Sterke virkelighetsbeskrivelser

1. nestleder Silje Naustvik, sammen med Mina Gerhardsen, generalsekretær i Nasjonalforeningen i folkehelsen, innledet det hele med sterke virkelighetsbeskrivelser av en helsetjeneste under press.

– Flere vil få demens og ha behov for omfattende helsehjelp og sykehjemsplass, sa Gerhardsen.

Store medier har også den siste tiden fortalte om pasienter og pårørendes møte med kommunehelsetjenesten i Oslo, blant annet Ullern helsehus og NRKs dokumentar «Omsorg bak lukkede dører»

– Lasse Qvigstad gikk ut etterpå og fortalte om opplevelsen på Ullern helsehus. En sterk og tydelig stemme som gjorde veldig inntrykk på meg, men jeg ble ikke overraska. Qvigstad fortalte at han trodde han skulle dø, når han lå der i senga i over 2 timer. Det er deg på et tidspunkt som ligger i den senga og ikke får hjelp, sa Naustvik.

De begge var tydelig på at dette er virkeligheten i dag – og det er tid for handling:

– Det handler blant annet om ledelse, grunnbemanning og kompetanse, understreket vår 1. nestleder.

Bård Eirik Ruud
Bård Eirik Ruud, fylkesleder i Oslo

Tilstrekkelig og kompetent bemanning

Bård, Eirik Ruud, fylkesleder for Norsk Sykepleierforbund i Oslo understøttet det:

– Det er en stor utfordring det å sikre at man har tilstrekkelig og kompetent bemanning. Vi vet av 1 av 5 vakter der det skulle vært sykepleier på jobb blir dekket av personell med annen eller ingen formell kompetanse.

Hassan Nawaz og Marthe Scharning Lund
Hassan Nawaz og Marthe Scharning Lund

To av Oslos helsepolitikere møttes til debatt

Marthe Scharning Lund, byråd for helse, eldre og innbyggertjenester i Oslo, og Hassan Nawaz, Høyres helsepolitiske og sosialpolitiske talsperson, tok Oslodebatten.

– Vi får ikke tak i nok folk. Vi må klare å rekruttere og gi et kompetanseløft til de på jobb– det er kvalitet til eldre, uttalte helsebyråden som går på valg med å styrke eldreomsorgen med 800 ansatte.

– Vi må jobbe kontinuerlig med faste team i hjemmetjenesten og sørge for at pårørende har en primærkontakt, sa Nawaz.

Se hele debatten her