Takker de streikende for en nødvendig og viktig kamp

Lill Sverresdatter Larsen

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen takker alle i Unio og Akademikerne som har streiket, og alle som har båret konsekvensene av streiken.

Unio har vært i streik siden 24. mai. Norsk Sykepleierforbund har inntil den tvungne lønnsnemnden hatt 171 medlemmer i streik.

Sverresdatter Larsen understreker at streiken for NSFs del har handlet om å skaffe nok kompetent personell til å utdanne fremtidens sykepleiere. Allerede i dag mangler det undervisningspersonell med førstekompetanse, og 60 prosent vil gå av med pensjon de neste fem årene.

– Regjeringen bør lytte til hva det livsviktige personellet forteller om jobbene sine. Jeg kommer fra akademia, og om jeg hadde gått fra å være lærer på UiT til å være lærer i videregående skole, hadde jeg økt lønna mi med 100 000 kroner. Vi savner en strategi for å rekruttere og beholde livsviktig personell, sier hun.

Det var aldri aktuelt å godta statens forslag

I 2022 inngikk Unio og Akademikerne en egen tariffavtale med staten. Avtalen har vært viktig for å snu den negative lønnsutviklingen for statlig ansatte med høyere utdanning. Staten har denne gangen ønsket å få alle de fire arbeidstakerorganisasjonene, Unio, Akademikerne, LO og YS, over på en felles avtale. Men denne avtalen er ikke bra for lønnsutviklingen til medlemmene våre.

– Staten visste godt at Unio og Akademikerne aldri kunne akseptere en slik avtale. Staten og regjeringen har selv valgt streik, uttalte Guro Lind, forhandlingsleder for Unio stat, da streiken var et faktum.

Les mer: Bakgrunnen for streiken

Forbundslederen takker for innsatsen

– Takk for innsatsen til alle dere i Unio og Akademikerne som har streiket, og takk til dere som har båret konsekvensene av streiken. En streik som ble nødvendig fordi arbeidsgiver og regjering kjørte ideologi foran fornuft, avslutter Sverresdatter Larsen.