Om faggruppen

Spesialrådgiver innen E-helse og medlem Sølvi Lommerud ved Helse Sør-Øst RHF
Spesialrådgiver innen E-helse og medlem Sølvi Lommerud ved Helse Sør-Øst RHF

"E-helsesykepleiere" har en viktig oppgave i å tette gapet mellom klinikken og teknikken. NSFs faggruppe for e-helse har som hovedmålsetting å ha IKT-kompetente sykepleiere som bidrar til at pasienten opplever tjenester som er helhetlige, tilgjengelige og av høy kvalitet. Vi vil videreutvikle digitale løsninger som forbedrer helsehjelpen til pasientene og helsepersonells arbeidshverdag.

I tiden fremover vil vi arbeide for økt satsing på e-helse, velferdsteknologi og digitale løsninger som kan bidra til innovasjon og utvikling av sykepleietjenesten.

Delmål

  • Sykepleiere har kunnskap og kompetanse til å anvende e-helse og velferdsteknologi.
  • Sykepleiere bruker e-helse bevisst for å fremme bruker- og pårørendeperspektiv.
  • Sykepleiere er aktive i utvikling, integrering og bruk av e-helse, velferdsteknologi og andre IKT-verktøy.