Høringssvar: Forslag til endringer i tobakksskadeloven

Stump røyken illustrasjon

NSF støtter flere av forslagene til endringer i tobakkskadeloven, med særlig vekt på å beskytte barn og unge mot passiv røyking.

Blant forslagene vi støtter er hevet aldersgrense til 25 år for e-sigaretter, forbud mot røyking på holdeplasser, utendørs idrettsområder, lekeplasser og i private biler med barn til stede.

Les mer her