Enighet i Oslo-oppgjøret

Bård Eirik Ruud

Bård Eirik Ruud, fylkesleder for Norsk Sykepleierforbund Oslo.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) og Unio Oslo kommune hadde høye ambisjoner for årets oppgjør. Forhandlingene førte likevel ikke frem, og meklingen startet 21/5. Fristen gikk opprinnelig ut ved midnatt natt til 24/5. Partene valgte å fortsette meklingen på overtid.

- Det har vært lange og krevende forhandlinger, samt lang mekling. Vi har blitt møtt på en rekke krav som er viktige for sykepleierne i Oslo kommune, sier fylkesleder i NSF Oslo Bård Eirik Ruud, som også er nestleder i forhandlingsutvalget i Unio Oslo kommune.

Det viktigste kravet

- Vi kom ikke helt i mål med alle våre krav, men vi oppnådde en ramme tilsvarende 3, 84 prosent, noe som er høyere enn frontfaget. Det var et av de viktigste kravene våre i år.

Ansatte i lønnstrinn 33 eller under får 18 800 kroner. Ansatte som har lønnstrinn 34 eller høyere, får et tillegg tilsvarende 3,71 prosent, med virkning fra 1. mai 2022.

Gjennomslag

- Vi er fornøyde med at vi har fått økt helgetillegg og at vi har fått bedre formuleringer om kompetanse, arbeidstøy og innplassering i profesjonskoder. Dette var viktig for sykepleierne i Oslo kommune.

Vi har fått gjennomslag for et partsarbeid med kommunen om arbeidstøy. Dette er en viktig seier for våre medlemmer som har uttrykt et stort behov for arbeidstøy, spesielt i hjemmetjenesten, sier Ruud.

- En annet viktig resultat er at vi har fått styrket mulighetene for å få uttelling for kompetanse. Det skal bli enklere å bli innplassert i stillingskode og lønnsramme for spesialutdannet sykepleier, eller master, når kompetansehevingen er gjennomført. Dette har vært et viktig et krav for våre medlemmer.

Hevet helgetillegget

- Vi krevde et prosentvist helgetillegg, slik de har fått gjennomslag for i KS. Det kom vi ikke i mål med i år. Kommunen har imidlertid fått klare signaler om at Unio vil komme tilbake til dette ved neste hovedoppgjør. Vi fikk ikke oppnådd prosenttillegg, men fikk hevet helgetillegget og det har ikke skjedd på over 10 år, sier Ruud. 

- En helhetsvurdering av resultatet gjør at vi anbefaler meklingsresultatet.

Endringen i helgetillegg blir slik:

  • Fra 50 til 55 kroner/timen for "første trinn"
  • Fra 100 til 105 kroner/timen for "andre trinn" (19 eller flere helger/minst 285 timer i løpet av et år)
  • Fra 120 til 125 kroner/timen for "tredje trinn" (minst 345 timer i løpet av et år)