Nasjonal lederkonferanse 20.-21. oktober: påmeldingen er åpen!

Lederkonferansen 2022 har tittel: Lederskap satt på prøve – om ledelse i vår tid.

Lederkonferansen 2022 har tittelen "Lederskap satt på prøve - om ledelse i vår tid" og avholdes 20. - 21. oktober ved Quality hotel Expo på Fornebu.

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen, helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol, sykehusdirektør Øyvind Bakke og professor Svein S. Andersen, er blant foredragsholderne som kommer og skal snakke om sykepleieledelse, utfordringer og praktisk ledelse.

Det blir 3 paralleller om følgende temaer:  

 • Lederlønninger
 • Faglig forsvarlighet
 • Organisering og ressursutnyttelse

Her er det mange spennende foredragsholdere som skal belyse temaene på ulike måter.

Konferansen vil presentere et fremtidsperspektiv, gjennom blant annet foredrag av Gunnar Bovim, leder av helsepersonellkommisjonen og Bjørnar Aleksander Andreassen, programleder Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Spennende foredragsholdere skal snakke om arbeidsmiljø i fremtiden, både generelt og for sykepleieledere.

Liv Heidi Brattås Remo, CNO i Norge og avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, og Maggie Langins, Nursing and Midwifery Policy Adviser i WHO kommer og skal snakke om fremtidsperspektiv - hvordan drive sykepleieledelse og sykepleietjeneste.

Priser

To dager konferanse inkl. overnatting 20.-21. og konferansemiddag:

 • NSF-medlem: 4000,-
 • LSL-medlem: 3500,-
 • Ikke-medlem: 5000,-

To dager konferanse inkl. overnatting 20.-21., u/konferansemiddag:

 • NSF-medlem: 3550,-
 • LSL-medlem: 3050,-
 • Ikke-medlem: 4550,-

To dager konferanse, dagsdeltakelse:

 • NSF-medlem: 2500,-
 • LSL-medlem: 2100,-
 • Ikke-medlem: 3500,-

Ovennevnte priser er prisene etter early-bird-fristen 18. august.

Kommer du til årets lederkonferanse?

Lederkonferansene våre pleier å være fulltegnet lenge før påmeldingsfristen går ut, så vi oppfordrer til å være tidlig ute. Det er først-til-mølla-prinsippet som gjelder.

Det er early bird-pris til og med 18. august, og siste frist for påmelding er 19. september.

Det blir mulig å leie utstillerplass. Informasjon om dette kommer på nsf.no innen kort tid.

Vi gleder oss til å se deg på Fornebu 20.-21. oktober!