Nasjonal sykepleierkonferanse psykisk helse og rus 2023

 • Sted: Scandic Ambassadeur Drammen
 • Tidspunkt: 27. april - 28. april
 • Påmeldingsfrist: 31. mars
Til Påmelding
Nasjonal sykepleierkonferanse psykisk helse og rus 2023

NSFs Faggruppe innen psykisk helse og rus (SPoR) i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP), Mental Helse og Norsk Sykepleierforbund inviterer til Nasjonal Sykepleierkonferanse: Psykisk helse og rus 2023!

Vi setter fokus på sykepleierens plass i fagfeltet, og har satt sammen et spennende program med fokus på tjenesteutvikling, innovasjon og menneskene. Se vedlagt foreløpig program for detaljer.

Pris:

Konferansedeltakelse to dager inneholder kursavgift, overnatting, lunsj og konferansemiddag.

 • Konferansedeltakelse to dager NSF-SPoR medlem: 1900,- (bruk rabattkode "PHR2023TODAGER")
 • Konferansedeltakelse to dager NSF-medlem: 2700,-
 • Konferansedeltakelse to dager ikke-medlem: 5000,-
 • Konferansedeltakelse to dager samarbeidende bruker/pårørendeorganisasjoner: 1900,- (bruk rabattkode "PHR2023BTODAGER")

Konferansedeltakelse en dag inneholder kursavgift og lunsj.

 • Konferansedeltakelse en dag NSF-SPoR medlem: 750,- (bruk rabattkode "PHR2023ENDAG")
 • Konferansedeltakelse en dag NSF-medlem: 1000,-
 • Konferansedeltakelse en dag ikke-medlem: 1200,-
 • Konferansedeltakelse en dag samarbeidende bruker/pårørendeorganisasjoner: 750,- (bruk rabattkode "PHR2023BENDAG")
 • Konferansemiddag: 420,-


Samarbeidene brukerorganisasjoner får medlemspris på konferansen, du benytter rabattkode som NSF-SPoR medlemmer.


Konferansen er godkjent for 11 timer til klinisk stige for sykepleiere. Kursbevis sendes ut i etterkant av konferansen.

Vi ber alle våre deltakere sette seg inn i våre vilkår som er vedlagt.

Vedlegg