HTV-konferanse Rogaland 24./25.11.2020 - nettkurs

  • Sted: Teams (nettkonferanse)
  • Tidspunkt: 24. november kl: 09:30 - 25. november kl: 13:00
Påmelding

nnkalling sendes via e-post. Er du i målgruppen og ikke har mottatt e-post ber vi deg ta kontakt.

Konferansen blir delt med en dag for sørfylket og en dag for nordfylket. Om datoen for din del av fylket ikke passer for deg kan du melde deg på den andre dagen.

Tid sørfylke: tirsdag 24. november 2020 kl. 09.30-13.00
Tid nordfylke: onsdag 25. november 2020 kl. 09.30-13.00

Fyll ut vilken dato du kan delta (24.11.2020 eller 25.11.2020).
Fyll ut vilken dela av fylket du er HTV i (sør eller nord).

Påmeldingsfrist: 22.11.2020

Påmeldingsskjemaet vises kun dersom du er innlogget.

Informasjon om deltakelse via Teams blir utsendt etter påmeldingsfristens utløp.

For spørsmål ta kontakt med din kurs- og konferansekonsulent - kke-vest@nsf.no

Medlem av Akademisk Studieforbund