Hjelp som hjelper – et fordypningsseminar om psykisk helse, rus og avhengighet i et folkehelseperspektiv

  • Sted: Metochi studiesenter
  • Tidspunkt: 20. august - 27. august
Til Påmelding
Hjelp som hjelper – et fordypningsseminar om psykisk helse, rus og avhengighet i et folkehelseperspektiv

Hjelp som hjelper er et fordypningsseminar der personer fra tjenestene og mennesker med erfaring fra systemene møtes for å dele erfaringer, tenke nye tanker og planlegge fremover. Det første seminaret gikk av stabelen på Gjendebu i 2022 og ble en stor suksess. Deltakerne tok med seg verdifull kunnskap hjem som de kunne bruke videre for å utvikle tjenestene sine. Tilbakemeldingene var at slike seminar trenger vi mer av. Les mer på napha: https://napha.no/content/25965/hvor-langt-utenfor-boksen-kommer-vi-til-a-klare-a-tenke-og-drofte-uten-a-bli-oppfattet-som-useriose


Vi la det første seminaret til Norge på grunn av pandemien. Nå trekker vi sørover til Metochi, der seminaret opprinnelig har vært planlagt. Hjelp som hjelper er et årlig seminar som skal bidra til at tjenestene utvikler seg slik vi ønsker at psykisk helsefeltet skal se ut i fremtiden


Kurset arrangeres av NSFs faggruppe SPoR Agder, Fredrikstad kommune og Skien kommune, i samarbeid med psykolog Birgit Valla og allmennlege Andreas Heck.


Pris kr 7000 som dekker kost og opphold på Metochi Studiesenter. Felles buss til utflukt Molivos /Petra og tur /retur felles buss flyplassen Mytilini.


Hver enkelt kursdeltaker må selv bestille sin reise.

Vi anbefaler å bestille flybilletter på Apollo. Vi har reservert 40 plasser innen 15. februar (reise,kost og baggasje) med referanse GJ 09. Kontakt Gruppe@apollo.no.

Det går fly direkte til Mytilini kl 6.00 lørdag 20 august, og retur søndag 27 august kl 11.35. Buss er inkludert til Metochi når man kommer reiser med fly til disse tidene. Når vi ankommer kurssenteret Metochi samles vi i atriet. Man må belage seg på å sove på dobbelt- eller trippelrom. Det finnes noen enkeltrom for dem som har behov for det.


Vi søker Norsk Sykepleierforbund, Norsk psykologforening og Den Norsk legeforening om å få kurset godkjent som tellende timer, fritt spesialkurs. Kurset er godkjent hos Norsk Sykepleierforbund (NSF) 30 timer, og Norsk psykologforening godkjent med 40 timer fritt spesialkurs.


Stipend: Medlemmer av Norsk sykepleierforbund kan søke om stipend direkte til sykepleierforbundet, Faggruppen for sykepleiere innen psykisk helse og rus (SPoR) og/eller søke SPoR Agder om fratrekk inntil 2000kr (stipend) fra kursavgiften. Info Bodb@online.no