Velkommen til NSFs nasjonale e-helsekonferanse 2022

NSFs nasjonale e-helsekonferanse 2022 – inn i fremtiden – og forbi

Tittelen på årets konferanse er Inn i fremtiden – og forbi. Konferansen vil være en fremtidsrettet og kunnskapsbasert arena for sykepleiere og spesialsykepleiere som er engasjerte i e-helse.

Helse- og omsorgstjenesten står overfor store utfordringer i årene fremover med sykepleiermangel, økte krav til effektivitet og kvalitet, og ikke minst økt pasient- og brukerinvolvering. Hvordan kan digitaliseringen av helse- og omsorgstjenesten bidra til å løse utfordringene i helsetjenestene? Hva er status for digitaliseringen av helse- og omsorgstjenesten, og hvilke planer har myndighetene?
Hva er gevinstene og hvilke utfordringer skaper digitaliseringen? Og hva skal til for at vi raskere skal få utviklet og tatt i bruk nye og bedre løsninger i helse- og omsorgstjenesten? Dette er bare noen av temaene vi ønsker å sette søkelyset på. Se fullstendig program her.

Konferansen er et samarbeid mellom Norsk Sykepleierforbund og NSFs faggruppe for e-helse.

Konferansen arrangeres på Thon Hotel Storo, Oslo, 31. august og 1. september.

Meld deg på

Full konferansedeltakelse med overnatting og konferansemiddag får du til kr. 2 500 for NSF-medlemmer, og kr. 4 000 for ikke-medlemmer. Det er også mulig å delta digitalt.

Velkommen til sensommerdager i hovedstaden!

Posterpresentasjoner

Sykepleiere med forskning- og utviklingsprosjekter inviteres til å delta med presentasjoner til posterutstilling under konferansen. Har du/eller holder du på med et prosjekt, en studie, fagutviklingsarbeid eller forskning innen e-helse? Da er vi interessert i å høre fra deg. Send oss ditt abstrakt innen 01.05.2022.