Søk om stipend til kurs eller utdanning

Fordypningskurs i kommunikasjon for utvalgte HTV

Det er satt av kr 140 000 til stipend per år i 2021 og 2022 og styret tildeler stipend basert på etterspørsel.