Kriterier for å søke stipend fra NSF E-helse

En illustrasjon av to sykepleiere i en lønnsforhandlingsamtale. Illustrasjon: Martina Paukova

Det er satt av kr 140 000 til stipend per år i 2021 og 2022 og styret tildeler stipend basert på etterspørsel. Du kan søke stipend til kursstøtte for kurs eller konferanser, eller støtte til utdanning som er relevant for fagområder e-helse

Søknadsfrister og kriterier

  • 15. mars
  • 15. juni
  • 15. september
  • 15. desember

  • Søker må være medlem i NSFs faggruppe for e-helse og være ajour med medlemskontingenten.
  • Det tildeles ikke stipend til samme person før det har gått 3 år fra forrige tildeling.
  • Arrangementet eller utdanningen det søkes stipend til må gjennomføres i 2021/2022.
  • Beslutning om tildeling fattes av styret i NSFs faggruppe for e-helse etter følgende kriterier: 1) e-helserelevans i arrangementets/utdanningens program, og 2) loddtrekning ved sidestilte søknader etter punkt 1.
  • Utbetaling skjer etter at kasserer har mottatt bilag for faktiske utgifter i forbindelse med arrangementet/utdanningen. Tapt arbeidsfortjeneste dekkes ikke.
  • De som tildeles stipend kan bli forespurt om å presentere stoff fra arrangementet i nyhetsbrev eller på nettsiden i samarbeid med styret i NSFs faggruppe for e-helse.
  • Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, arbeidssted, NSF medlemsnummer
  • Hva ønskes stipendet brukt til og motivasjon for dette
  • Program for det aktuelle arrangement eller dokumentasjon av opptak på studiet det søkes støtte til (som vedlegg)
  • Kostnadsoverslag
  • Dato for tidligere mottatt stipend fra NSFs faggruppe for e-helse
 • Det kan søkes om inntil

  • kr 6 000 for deltakelse på kurs eller konferanse
  • kr 10 000 for studium som gir 60 studiepoeng
  • kr 15 000 for studium som gir 90 studiepoeng
  • kr 30 000 for studium som gir 120 studiepoeng

Søknad sendes elektronisk til nestleder av NSFs faggruppe for e-helse v/Torunn Wibe.

Vi håper mange vil benytte seg av muligheten. Lykke til!