Vi søker ny generalsekretær

Sykepleiernes hus i Tollbugata 22, Oslo

Sykepleiernes hus i Tollbugata 22, Oslo.

Generalsekretæren er øverste administrative leder i forbundet, og har ansvar for daglig drift og utvikling.

Den som ansettes, må være utdannet sykepleier, ha bred ledererfaring, være klok og engasjert, god på strategisk planlegging, og i tillegg ha erfaring med forhandlinger og samarbeid med tillitsvalgte.

Generalsekretæren rapporterer til forbundsstyret. Til daglig skjer dette gjennom forbundsleder.

Les mer og søk stillingen her.

125 000 medlemmer

Norsk Sykepleierforbund er en partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for autoriserte sykepleiere, spesialsykepleiere, jordmødre og sykepleierstudenter. Vi ivaretar sykepleiernes lønns- og arbeidsvilkår, samt faglige og helsepolitiske interesser.

Vi er Norges fjerde største fagforbund med over 125 000 medlemmer og et velutviklet organisasjonsapparat. Den daglige driften ivaretas av rundt 220 ansatte. Vi har fylkeskontor i alle landets fylker og hovedkontor sentralt i Oslo sentrum.